Skoči do osrednje vsebine

Srečanje v Bruslju na temo odprte strateške avtonomije na področju digitalnih tehnologij

V Evropskem parlamentu poteka srečanje strokovnjakov s področja digitalnih tehnologij v okviru projekta odprte strateške avtonomije (angleško Open Strategic Authonomy – OSA). Gre za niz srečanj strokovnjakov informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki iščejo načine, kako glede na trenutne geopolitične razmere doseči strateško avtonomijo Evrope, hkrati pa ohraniti odprto gospodarstvo.

Mednarodna odprtost je zaslužna za velik del socialnega in gospodarskega napredka, vendar je na drugi strani Evropa zaradi globalizacije postala močno odvisna od tretjih držav. Ranljivost se lahko zaradi geopolitične razdrobljenosti, naraščajoče konkurence za ključne sestavine in nove tehnologije s časom še poveča. Zato morajo evropske vlade delovati usklajeno, hitro in odločno.

Evropa zaostaja v globalni tekmi na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Danes uporabljamo številne tehnologije za komuniciranje in delo, ki so zasnovane, izdelane in nadzorovane v tujih državah, kar bi lahko sčasoma ogrozilo varnost naše infrastrukture in celo neodvisnost naših gospodarskih in političnih sistemov.

Na zasedanju predstavniki držav članic obravnavajo potencialne ranljivosti in strateške izzive Unije na področju digitalnih tehnologij ter obravnavajo številne dolgoročne ukrepe, ki jih Evropa že izvaja ali pa bi jih lahko sprejela za nevtralizacijo nekaterih svojih morebitnih prihodnjih ranljivosti. Po mnenju večine bo treba povečati in okrepiti notranje proizvodnje določenih vrst blaga ter spodbuditi spremembe na področjih industrijskih in konkurenčnih politik, enotnega trga in povezovanja, politike raziskav in inovacij, veščin ter človeških virov.

Državna sekretarka dr. Aida Kamišalić Latifić, ki sodeluje na sestanku ekspertne skupine, je poudarila, da je ključno doseči pravo uravnoteženost med odprtostjo in samozadostnostjo na področju digitalnih tehnologij ter identificirati strateške odvisnosti na številnih nivojih IKT sektorja, vezane na surovine, strojno in programsko opremo, povezljivost ter podatke. Spodbujati moramo inovacije in razvoj. Doslej smo že identificirali številna tehnološko specifična področja, ki nas lahko vodijo v strateško odvisnost. Ker uporaba algoritmov umetne inteligence postaja prevladujoča v IKT sektorju, postajamo vedno bolj odvisni od dostopa do podatkov, računskih virov in strokovnjakov za razvoj in nameščanje produktov in storitev, ki temeljijo na algoritmih umetne inteligence. Imamo dolgo tradicijo raziskav in kritično maso raziskovalcev na področju umetne inteligence, vendar zaostajamo pri prenosu tega znanja v komercialne rešitve na trgu. Poskrbeti moramo za razvoj in privabljanje visoko izobraženih IKT strokovnjakov, ponujati priložnosti za prekvalifikacije in usposabljanja ter dvigniti digitalno pismenost prebivalstva, da zmanjšamo in se v prihodnje izognemo digitalni ločnici. 

Ukrepi OSA morajo biti podprti z dokazi in sprejeti sporazumno, ciljno usmerjeni in napredni. Prizadevanja za večjo avtonomijo ne bi smela ovirati evropskih vrednot niti prizadevanj za doslej uveljavljene socialne, gospodarske in okoljske cilje. Naše prihodnje potencialne ranljivosti so številne in resne, vendar tudi obvladljive, zlasti če jih bomo začeli intenzivno naslavljati.