Skoči do osrednje vsebine

Novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti dobila podporo pristojnega odbora

Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji podprl novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), s katero želi vlada odpraviti diskriminatornost veljavnega zakona.

Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Sprejem novele zakona je nujen za ciljno usmerjeno izvajanje ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti, ki bodo dosegli tiste ranljive skupine prebivalstva, ki spodbudo s strani države na področju digitalne vključenosti najbolj potrebujejo. 

Predlog zakona tako prinaša spremenjen koncept določanja ciljnih skupin, in sicer na podlagi zakonsko določenih meril ob predhodno opravljeni analizi o obstoju manj ugodnega položaja posamezne skupine na področju digitalne vključenosti.

Ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh je na seji odbora poudarila, da s predlogom zakona vlada zgolj odpravlja največje pomanjkljivosti trenutno veljavnega zakona, ki je stopil v veljavo marca 2022. Ob tem je dodala, da bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo po sprejemu novele v Državnem zboru nemudoma začelo pripravljati nov konceptualno prenovljen zakon, v pripravo katerega bo vključena široka strokovna in zainteresirana javnost.

Dr. Stojmenova Duh je še povedala, da ministrstvo podpira sprejete amandmaje koalicijskih strank. Po njenih besedah amandmaji izboljšujejo zakonsko besedilo z vidika večje jasnosti in izvedljivosti delovanja mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.