Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni strokovnjaki na usposabljanju za okoljske nesreče v Sloveniji

Na Bledu se, med 5. in 10. marcem 2023, na tečaju za nesreče s posledicami na okolju usposablja 19 mednarodnih strokovnjakov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Udeleženci tečaja se usposabljajo za vlogo in položaj strokovnjaka v primeru okoljske nesreče s poudarkom na poznavanju možnih vplivov na okolje ob naravnih in drugih nesrečah. Le-ti se bodo lahko, v okviru Organizacija združenih narodov ali Evropske unije, ob večji okoljski nesreči aktivirali, ko bi prizadeta država zaprosila za mednarodno pomoč.

Poleg predavanj je organizirana tudi terenska vaja v širši okolici Kranja, kjer bodo udeleženci identificirali simulirane nevarne snovi ter ocenili možnosti nevarnejšega vpliva na okolje. V okviru vaje bodo udeleženci s priporočili za možne dodatne ukrepe pri blaženju vplivov na okolje pomagali lokalnim oblastem, lahko pa bodo tudi predlagali dodatno mednarodno pomoč, za katero bi prizadeta država lahko zaprosila.

Glavni poudarek vaje bo izmenjava informacij med strokovnjaki in njihova komunikacija s predpostavljenimi lokalnimi in nacionalnimi uradniki, različnimi vladnimi organizacijami, mednarodni akterji in drugimi udeleženimi. 

Tečaj smo organizirali skupaj s strokovnjaki iz Organizacije združenih narodov in Evropske komisije, ki financira organizacijo in izvedbo. Na tečaju sodeluje skupno 19 udeležencev, od tega je 13 udeležencev iz 9 različnih držav članic mehanizma Unije na področju civilne zaščite (Avstrija, Finska, Grčija, Italija, Latvija, Madžarska, Slovenija, Španija, Švedska) in šest predstavnikov Organizacije združenih narodov.

Udeleženci so razdeljeni po omizjih na levi steni je zastava OZN pred njimi pa platno s projekcijo.

Udeleženci tečaja za nesreče s posledicami na okolju. | Avtor Danaja Viskovič Rojs