Skoči do osrednje vsebine

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Metliki

V sodelovanju z Občino Metlika smo v Kulturnem domu v Metliki organizirali osrednjo regijsko prireditev ob dnevu Civilne zaščite.

Prireditve so se udeležili predstavniki dolenjskih in belokranjskih občin, člani Štaba CZ za Dolenjsko, predstavniki gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in v Beli Krajini.

Prisotne sta nagovorila županja občine Metlika Martina Legan Janžekovič, in mag. Domen Torkar, predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Priznanja Civilne zaščite sta letošnjim prejemnikom priznanj podelila mag. Domen Torkar in poveljnik Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc.

Bronasti znak Civilne zaščite, kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, so prejeli:

 • Martin Krštinc, poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Straža in operativni član Prostovoljnega gasilskega društva Vavta vas,
 • Minka Pezdirc, članica Štaba Civilne zaščite Občine Metlika in višja svetovalka za investicije in projekte na Občinski upravi Občine Metlika,
 • Boštjan Matoh, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Mirna Peč,
 • Alojz Bregant, prostovoljni gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Mokronog in
 • 14. Inženirska četa 1. brigade Slovenske vojske.

Srebrni znaka civilne zaščite za posebne zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah so prejeli:

 • Marjetka Papež, članica Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj,
 • Jurij Špehar, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Radenci,
 • Rudi Kofalt, član Prostovoljnega gasilskega društva Štrekljevec, predsednik Gasilske zveze Semič in član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije.

Prejemniki srebrnih priznanj so bila tudi prostovoljna gasilska društva, ki letos praznujejo 110 let svojega delovanja, in sicer:

 • Prostovoljno gasilsko društvo Prečna,
 • Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče in
 • Prostovoljno gasilsko društvo Trebelno.

Zlati znak civilne zaščite za dolgoletno uspešno delo na področju usposobljenosti in opremljenosti operativnih enot ter organiziranosti in odzivnosti vseh struktur v Gasilski zvezi Črnomelj je prejel Jože Vrščaj, poveljnik Gasilske zveze Črnomelj.

Prireditev so s kulturnim programom popestrili učenci iz Osnovne šole Metlika in učenka Glasbene šole Črnomelj - podružnica Metlika. Dogodek je povezovala Lidija Nemanič Baškovič.

Vsi nagrajenci skupaj s podeljevalcema nagrad na odru.,

Dobitniki nagrad Civilne zaščite. | Avtor Uroš Raztresen