Skoči do osrednje vsebine

Novih 5.000.000 evrov mikrokreditov za omilitev posledic covid-19 na gospodarstvo

Na voljo je še nekaj sredstev Sklada skladov SID banke, ki smo jih pridobili v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19, zato Slovenski podjetniški sklad razpisuje nove mikrokredite. Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko pridobila posojila do višine največ 25.000 evrov hitro, enostavno, pod ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve in vodenja.

dva para sklenjenih dlani dveh moških med poslovnim sestankom

5 milijonov evrov mikrokreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja

Pogoji za pridobitev kredita so vezani na posledice vpliva nalezljive bolezni covid-19 na poslovanje podjetij v letih 2019, 2020 in ali 2021.

Na razpis za pridobitev mikrokreditov v tem letu se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ta podjetja morajo imeti zaposlenega vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Prav tako je pogoj, da so ta podjetja utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije covid-19. Slednje se lahko kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 odstotkov v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Podjetja lahko zaprosijo za mikrokredite v višini od 5000 evrov do 25.000 evrov

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikrokredite pod ugodnimi pogoji, kot so:

  • nižje zahteve po zavarovanju (osem menic podjetja),
  • nižja obrestna mera (37,5 odstotka 6 mesečnega EURIBORJA + 0,8 odstotka),
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija do šest mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 odstotka vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Postopki priprave vloge so nezahtevni. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na Slovenskem podjetniškem skladu, javni razpis pa ima dve odpiranji: 24. marec 2023 do 14. ure in 24. april 2023 do 14. ure oziroma je odprt do porabe sredstev.

Na spletni strani sklada si lahko preberete besedilo javnega razpisa P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023