Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o osnutku sprememb Pravilnika o radonskih gradnjah

Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji in Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za naravne vire in prostor, pripravili osnutek sprememb Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Pravilnik, ki se spreminja, je bil sprejet v začetku lanskega leta in predpisuje zahteve za protiradonsko varne gradnje in sanacije obstoječih stavb.

Pripravljene spremembe, ki so v javni obravnavi, določbe pravilnika usklajujejo z zahtevami Gradbenega zakona in se nanašajo na pripravo dokumentacije - Elaborata protiradonske zaščite. Ta bo moral kot del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje celovito, opisno in grafično prikazati načrtovani sistem protiradonskih ukrepov.

Na spletni strani eDemokracije je objavljeno besedilo sprememb Pravilnika o radonskih gradnjah

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 16. marca 2023 na naslov gp.ursjv@gov.si ali igor.osojnik@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.