Skoči do osrednje vsebine

V okviru programa ESPON objavljen razpis za šest tematskih raziskovalnih projektov

Cilj programa Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (angleško European Observation Network for Territorial Development and Cohesion-ESPON) je nuditi strokovno podporo in znanje javnim organom pri pripravi prostorskih in drugih javnih politik. Program financira in izvaja študije, ki izhajajo iz potreb evropskih javnih organov na vseh ravneh.

Študije so teritorialno usmerjene, kar pomeni, da so prilagojene specifičnostim in potrebam ljudi in krajev, ki jih obravnavajo.  Vsi rezultati programa ter za namene prostorskega upravljanja razvita orodja so prosto in brezplačno dostopna. Na spletnih straneh programa ESPON (v angleščini) je objavljen prvi sklop razpisov programa ESPON v tekočem programskem obdobju. Razpisi vključujejo teme v vseh štirih že odobrenih tematskih akcijskih programih (TAP). Rok za oddajo ponudb na razpisu je 17. april 2023. Teme so razpisane po posameznih tematskih akcijskih programih.  

Tematski akcijski program Kraji odporni na krize

Prostorska odpornost: Preoblikovanje Evrope za čas krize v angleščini  (angleško  Territorialising Resilience: Transforming Europe for an Age of Crisis- TERRES)

Tematski akcijski program Klimatsko nevtralna območja

Teritorialno sodelovanje za modro obnovljivo energijo v angleščini  (angleško Territorial cooperation for blue renewable energy-[CoBren)

Prostorske analize za decentralizirane energetske trge v angleščini  (angleško Territorial Analysis of Decentralised Energy Markets –TANDEM)

Tematski akcijski program Upravljanje novih geografij

Prostorsko upravljanje ne-standardnih geografij v angleščini  (angleško Territorial governance of non-standard geographies -No-Stageo]

Tematski akcijski program Perspektive za vse ljudi in kraje

Prekrivajoče krize – (pre)oblikovanje prihodnosti regionalnih trgov dela v angleščini  (angleško Overlapping crises (re)shaping the future of regional labour markets –OVERLAP)

Dostopnost do cenovno ugodnih in kakovostnih stanovanj za vse v angleščini  ( angleško Access to affordable and quality housing for all people –HouseForAll)