Skoči do osrednje vsebine

Pozor! Ste se prijavili v eVročanje? Ste potrdili svoj elektronski naslov?

V eVročanje je prijavljenih skoraj 160.000 fizičnih oseb, ki bodo dokumente Finančne uprave prejemale izključno v eDavke. Od teh jih dobrih 10.000 še ni potrdilo elektronskega naslova za obveščanje o prejetih dokumentih. Če ste med njimi, potrdite svoj elektronski naslov.

Februarja je Finančna uprava RS začela z vročanjem odločb o nadomestilu stavbnega zemljišča. Ker ugotavljamo, da zavezanci, ki so prijavljeni v eVročanje in dokumente dobivajo v eDavke (in nič več po navadni pošti), to radi spregledajo, opozarjamo, da preverite, ali ste za obveščanje o novih dokumentih v eDavkih vnesli in potrdili svoj elektronski naslov. Če dokumenta pravočasno ne boste odprli, lahko zamudite rok za pritožbo ali v primeru zamude s plačilom dobite celo davčno izvršbo.

Finančna uprava RS je po opravljeni analizi ugotovila, da zavezanci ob prijavi na storitev eVročanje sporočijo svoj elektronski naslov, pozabijo pa ga potrditi (klik na povezavo v potrditvenem sporočilu v poštnem predalu). Če zavezanec želi na vpisan elektronski naslov prejemati informacijo o vročenih dokumentih v eDavke, mora namreč potrditi svoj elektronski naslov. Finančna uprava RS je pred dnevi zavezancem, ki še niso potrdili elektronskega naslova, na njihov elektronski naslov poslala opozorilo s potrditveno povezavo.

Zakaj je pomembno, da zavezanci elektronski naslov potrdijo?

Vsem, ki se prijavijo v eVročanje, bo Finančna uprava RS vročala dokumente samo elektronsko v eDavke. Ob prijavi v eVročanje vsak zavezanec vpiše tudi elektronski naslov, na katerega želi prejeti obvestilo, ko mu bo v eDavke vročen dokument. Če želi zavezanec na vpisan elektronski naslov prejemati informacijo o vročenih dokumentih v eDavke, mora potrditi njegovo veljavnost v svojem poštnem predalu.

Lahko pride do zamude v plačilu  in  davčne izvršbe

Če tega zavezanec ne stori, o vročenem dokumentu ne bo obveščen preko elektronske pošte, ampak mora redno vstopati v eDavke in pregledovati prejete dokumente, ker se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da zaradi preteka roka nastanejo negativne posledice.

Na primer: v eDavke bo prejel odločbo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s plačilnim nalogom. Ker po elektronski pošti ne bo obveščen, da ga v eDavkih čaka odločba, bi jo lahko spregledal. Lahko bo zamudil rok za pritožbo ali rok za plačilo, zaradi česar bo lahko prišlo do davčne izvršbe ter s tem postopkom povezanih stroškov.


Za več informacij o sistemu e Vročanja se lahko obrnete na klicni center Finančne uprave RS na številko 08 200 1001.