Skoči do osrednje vsebine

Kmetje označeno gorivo za kmetijstvo dosledno uporabljajo za kmetijske namene

Finančna uprava je v dosedanjih nadzorih ugotovila, da kmetje ugodnosti do takojšnjega nakupa označenega goriva za kmetijstvo (GK) po nižji ceni (zaradi znižane trošarine) ne zlorabljajo, saj tega goriva ne uporabljajo v prevoznih sredstvih, ki niso kmetijska mehanizacija.
Simbolična fotografija: traktor orje njivo

Označeno gorivo za kmetijstvo | Avtor: Deposit photos

Z letošnjim letom je z novelo Zakona o trošarinah (ZTRo-1C) vlada za dodatno pomoč v kmetijstvu omogočila, da se lahko za uporabo v kmetijstvu uporablja označeno GK z nižjo trošarino. To pomeni, da lahko kmetje, ki imajo zadostno količino površin, od letos na bencinskih črpalkah kupijo in posledično, v kmetijski mehanizaciji, uporabljajo cenejše označeno GK namesto dražjega neoznačenega običajnega dizelskega goriva.

Ker se označenega GK še vedno ne sme uporabljati v vozilih, ki ne spadajo med kmetijsko mehanizacijo, je Finančna uprava, ki je pristojna za kontrolo tega področja, analizirala podatke izvedenega nadzora nad namensko uporabo pogonskih goriv.

Podatki kažejo, da ukrepa, ki je bil namenjen kmetom, zavezanci ne zlorabljajo, saj ni zaznati trenda porasta kršitev.

Finančna uprava je analizirala podatke o izvedenih nadzorih nad rabo goriva za kmetijstvo med 1. januarjem 2023 in 15. februarjem 2023. V116 izvedenih nadzorih pri upravičencih do nakupa GK je bila ugotovljena le 1 kršitev, ko se to gorivo ni nahajalo v kmetijski mehanizaciji. Pri običajni kontroli uporabe označenega goriva (ne glede, ali gre za GK ali običajno kurilno olje) na cestah (ne glede ali gre za upravičenca do nakupa GK ali ne) pa je delež kršiteljev znašal 5,2 odstotka, kar je povsem primerljivo s preteklimi leti. Torej, zaradi ukrepa vlade oziroma spremembe zakonodaje delež odkritih nepravilnosti ni porasel.

Ob tem dodajamo, da je v primeru kršitev za posameznika predvidena globa v višini od 400 do 5000 evrov.. 

Podatki o nadzorih v cestnem prometu – delež nadzorov pri katerem so ugotovljene kršitve namenske rabe označenega goriva:

Namenska uporaba 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.1.- 15. 2. 2023
Pozitivni nadzori v % 5,65 5,02 5,81 5,9 5,14 4,32 4,22 5,8 5,2