Skoči do osrednje vsebine

Več sredstev za programe na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Na Ministrstvu za obrambo RS je bil danes slovesni podpis pogodb o sofinanciranju programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja za leto 2023.

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino, pod katero sodi Sektor za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, v letu 2023 nevladnim organizacijam z omenjenega področja namenja 270.186,5 evra. V primerjavi z letom 2022 se je višina sredstev povišala, tudi prihodnje leto bomo namenili za 50 tisoč evrov več sredstev kot letos.

Letos za svoje delovanje sredstva prejema 7 nevladnih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje, razpisane v javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, in sicer:

  • Zveza vojnih invalidov NOV – 29.064 evrov
  • Zveza združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Slovenije – 41.174 evrov
  • Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 – 51.346,40 evra
  • Zveza društev vojnih invalidov Slovenije – 57.159,20 evra
  • Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 – 27.087,50 evra
  • Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije – 50.862 evrov
  • Zveza koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora – 13.493,40 evra.

Ministrstvo za obrambo skupaj z Upravo Republike Slovenije za vojaško dediščino močno podpira vsa prizadevanja društev vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja: prepričani smo, da se z njimi dopolnjuje in organizira podpora članom nevladnih organizacij, predvsem pa vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja v programih rehabilitacije in vključevanja vojnih invalidov v družbo, programih ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja ter programih socialno-zdravstvenega varstva tako v Republiki Sloveniji kot tudi v zamejstvu.

Skupinska fotografija ministra s predstavniki nevladnih organizacij

Na Ministrstvu za obrambo RS je bil danes slovesni podpis pogodb o sofinanciranju programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja za leto 2023. | Avtor: Bruno Toič