Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o kibernetskih incidentih in napadih v drugem polletju leta 2022

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je objavil poročilo o o kibernetskih incidentih in napadih v drugem polletju leta 2022.

V drugem polletju smo zabeležili kibernetski incident z bistvenim vplivom na zaupnost, celovitost in razpoložljivost omrežij, informacijskih sistemov oziroma informacijskih storitev. Informacijski sistem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je bil žrtev kibernetskega napada, ki je bil posledica slabega vzdrževanja in načrtovanja. Opravljen je bil inšpekcijski nadzor Inšpekcije za informacijsko varnost, ki deluje v okviru URSIV.

Tudi drugo polletje leta 2022, je bilo zaznamovano s kibernetskimi aktivnostmi povezanimi s konfliktom v Ukrajini. Glede na pretekla primerljiva obdobja je druga polovica leta 2022 na področju števila priglašenih incidentov postavila nov rekord. URSIV v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami, pozorno spremlja situacijo na področju kibernetske varnosti doma, v državah članicah Evropske unije ter Ukrajini. V skladu z nalogo iz ZInfV URSIV izvaja redne koordinacijske aktivnosti. V skladu z Nacionalnim načrtom odzivanja na kibernetske incidente (NOKI) deluje Koordinacijska skupina za kibernetsko varnost, ki se sestaja vsaj enkrat na dva tedna.

V omenjenem obdobju so bile izvedene aktivnosti za dvig odpornosti kibernetskega sistema. Organizirana je bila druga konferenca IBS ter izvedene kibernetske vaje »Cyber Coalition 2022« in »Parallel and Coordinated Exercise EU Integrated Resolve 2022 – PACE EU IR 22«.