Skoči do osrednje vsebine

Minister na regijskem obisku: Lokalne skupnosti želijo nove in napredne javno-stanovanjske politike

Ekipa ministrstva je danes opravila prvi v seriji regijskih obiskov na temo razvoja javno-stanovanjskega področja. Cilj je podrobna seznanitev o stanju na terenu, da bo prihodnje oblikovanje stanovanjskih politik vključujoče in osnovano na dejanskih potrebah skladov, lokalnih skupnosti ter iskalk in iskalcev doma. Na dnevnem redu srečanj je bilo tudi tesno povezano področje, dolgotrajna oskrba.

Ministrovo ekipo sta najprej sprejela ajdovski župan Tadej Beočanin in Tomaž Pliberšek, direktor Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina. V razpravi o dolgotrajni oskrbi je župan poudaril zavezanost iskanju načinov za deinstitucionalno varstvo ter seznanil ministra s potekom novogradnje Doma starejših Kresnice. Ker se bo s selitvijo prebivalcev v novi dom obstoječi objekt izpraznil, je župan predstavil njihovo vizijo nove rabe prostorov: namenili bi jo lahko za druge storitve na področju dolgotrajne oskrbe. Minister je pozdravil in podprl nadaljevanje razmisleka v tej smeri.

Občina Ajdovščina ima na javno-stanovanjskem področju smele načrte in je na zelo aktivna. Občina je v letu 2022 ustanovila stanovanjski sklad, uspešno je kandidirala za sredstva prek Načrta za okrevanje in odpornost, razvila zelo zanimive mehanizme na področju zemljiške politike ter aktivno pristopila k razvoju raznolikih modelov reševanja stanovanjskega vprašanja. Z aktivno zemljiško politiko je občina spodbudila stanovanjsko gradnjo ter ustvarila pogoje tudi za njen prihodnji razvoj, predvsem pa je ustvarila pogoje za gradnjo javnih najemnih stanovanj. V ta namen ima občina že pripravljena zemljišča, ki jih je moč v hitrem času aktivirati. Minister in župan sta se strinjala, da je za zagon teh investicij ključno javno financiranje s strani države.

Simon Maljevac z ekipo si je ogledal tudi gradbišče novega dela ajdovskega doma starejših. Tekoča javna investicija gradnje Doma starejših Kresnice bo zadostila potrebam iz ajdovsko - vipavske regije, a izziv v investiciji, s katerim se dom srečuje, so predvsem podražitve na gradbenem trgu. Te so projekt upočasnile in postavile v negotov položaj. "Ne vemo, do kam bomo projekt lahko peljali," je na srečanju izrazila skrb direktorica doma Tanja Stibilj Slemič. Minister je v odgovoru pojasnil, da si s kohezijskim resorjem in drugimi deležniki v vladi prizadevajo, da podobna zatečena stanja, do katerih ne prihaja samo na področju socialnovarstvene infrastrukture, ampak širše, naslovijo kar se da hitro. 

Ministrova ekipa je regijski obisk nadaljevala v Novi Gorici pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Nova Gorica. Direktor Peter Jan s sodelavkami je ministru predstavil analizo trenutnega stanja, način delovanja sklada in projekte, ki jih načrtujejo v prihodnosti. Sklad v kratkem načrtuje začetek gradnje 11 stanovanj, v pripravi pa ima tudi nekaj večjih projektov. Direktor sklada je izpostavil, da je sklad zaradi nestabilne in odsotne državne stanovanjske politike doslej deloval v negotovih in nihajočih pogojih, kar mu ni omogočilo stabilnega razvoja. Poudaril je, da je za razvoj tako projektov kot sklada nujna stabilna državna politika, stabilni pogoji financiranja ter večja podpora, sodelovanje in povezovanje med različnimi javnimi akterji. Minister je podprl ta prizadevanja in izpostavil, da je cilj ministrstva vzpostavitev stabilnega in predvidljivega okolja za stanovanjske sklade ter hkrati oblikovati povezano in prepleteno mrežo stanovanjskih skladov po Sloveniji.

O izzivih in načrtih na področju stanovanjske politike in dolgotrajne oskrbe je ministrova ekipa spregovorila tudi z županom Mestne občine Nova Gorica Samom Turelom. Župan je predstavil vizijo stanovanjske politike in dolgotrajne oskrbe ter poudaril pomen tako izmenjave praks med občinami kot močno sodelovanje med državo in občino. Pri obeh politikah je poudaril pomen regijskega sodelovanja in oblikovanja modelov po zgledu medobčinskih uprav, kar je skladno s politiko ministrstva v smer regijskega razvoja stanovanjskih skladov. Turel je predstavitev nadaljeval s seznamom več potencialnih zemljišč za gradnjo javnih najemnih stanovanj, ki omogočajo tako kratkoročne rešitve, kakor tudi sistematičen in predvidljiv razvoj v prihodnje. Med njimi je izpostavil projekt oskrbovanih stanovanj Ob Kornu, zemljišče Majske poljane in druga zemljišča ob železnici. Z ministrom sta se strinjala, da bi bilo smiselno kratkoročne rešitve zagnati v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in jih podpreti z javnim financiranjem, medtem ko ostala občinska zemljišča predstavljajo pomemben potencial za sistematično javno gradnjo tudi v prihodnje.

V skupni izjavi za javnost je novogoriški župan pozdravil namero ministrstva, da samoiniciativno obiskuje regije in zbira podrobne podatke o potrebah skupnosti in posameznikov, minister pa je uradni del obiska sklenil z ugotovitvijo, da prihodnost stanovanjske politike leži v aktivnem povezovanju vseh deležnikov: skladov, lokalnih skupnosti, države in tistih, ki si ustvarjajo dom: »Znova poudarim, dom ni investicija, ampak pravica. In zagotavljanje le-te leži v rokah politike, državne in lokalne.«

Po končanem srečanju z vodstvom novogoriškega sklada in občine se je Simon Maljevac z ekipo  udeležil javnega srečanja Minister posluša, kjer je odgovarjal na vprašanja in pobude novogoričanov in novogoričank. Na srečanju se mu je pridružil tudi župan Turel. Obiskovalci so županu in ministru, ki so ga na regijskem obisku spremljali na srečanjih spremljali državni sekretar Klemen Ploštajner, strokovni sodelavec v kabinetu za investicije Gašper Skalar in predstavnik za stike z javnostmi Primož Siter, enoglasno izrekli potrebo odločni javno-stanovanjski politiki in predvidljivemu okolju v reševanju bivanjskih vprašanj.