Skoči do osrednje vsebine

Komisar Schmit o pomenu družbenih inovacij za razvoj gospodarstva in družbe

Evropski komisar za delo in socialne pravice Nicholas Schmit se je med obiskom v Sloveniji 23. februarja 2023 udeležil predstavitve projekta SEED – vzpostavitve kompetenčnega centra za družbene inovacije v Impact Hub-u v Ljubljani. V tem mednarodnem projektu ima Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport vlogo vodilnega partnerja nacionalnega konzorcija.

Projekt, ki poteka od leta 2021, vključuje ustanovitev štirih kompetenčnih centrov za družbene inovacije, po enega v Italiji, Grčiji, Romuniji in Sloveniji. V centru raziskovalci, strokovnjaki, oblikovalci politik in javni uslužbenci skupaj ustvarjajo javno in odprto infrastrukturo v podporo družbenim inovacijam. Z razvojem smernic, izvajanjem izobraževanj, delavnic, dogodkov in drugih aktivnosti  spodbujajo njihovo vključevanje v nacionalne inovacijske ekosisteme. Člani slovenskega konzorcija so poleg ministrstva še Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Hashnet d.o.o. in Sončna Zadruga.

Na obisku, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, je komisar Schmit izpostavil pomen družbenih inovacij za socialno ekonomijo in gospodarstvo v celoti. Poudaril je: »Slovenija je v Evropi prepoznana kot napredna država na področju socialne ekonomije in družbenih inovacij. Še posebej pomembno je, da se razvijajo take oblike podpornih okoljih, ki omogočajo krepitev znanja in inovacij, kot je to Impact Hub Ljubljana. Leto 2023 Evropska komisija obeležuje kot leto veščin, zato tudi Evropa daje krepitvi znanja, kompetenc in veščin velik pomen. Prav tako je pomembno, da slovenski ekosistem pri krepitvi socialnih inovacij sodeluje tudi čezmejno, z drugimi državami EU. In nenazadnje, tudi projekt SEED in v okviru tega pilotni projekt digitalnega laboratorija za družbene inovacije kažeta na nujnost uporabe naprednih digitalnih tehnologij tudi na področju družbenih inovacij,« je še povedal. 

V času hitrih gospodarskih in tehnoloških sprememb je potreben hiter razvoj novih znanj, kompetenc in veščin za dosego digitalnega in zelenega prehoda. Družbene inovacije lahko ob podpori tehnologij in drugih naprednih orodij omogočijo ustrezno spremembo poslovne kulture v organizacijah. Večje sodelovanje zaposlenih v procesih inoviranja pa je pomembno za nadaljnjo rast podjetij, doseganje večje produktivnosti in konkurenčnosti. Tudi socialna podjetja lahko skozi družbene inovacije pomembno prispevajo k razvoju gospodarstva in družbe. Uporaba digitalnih tehnologij je dobro orodje za doseganje teh ciljev.

Slovenija je zelo aktivna na področju socialne ekonomije tudi na mednarodnem področju. Bila je med ustanovnimi članicami Nadzornega odbora Luksemburške deklaracije za področje socialne ekonomije in temu odboru leta 2018 tudi predsedovala. Aktivno sodeluje v strokovnih skupinah Evropske komisije ter pri pripravi resolucije Organizacije združenih narodov na področju sociale in solidarnostne ekonomije oziroma gospodarstva. Redno sodeluje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD), ki je izvedel tudi študijo stanja socialne ekonomije v preteklem letu. Ta služi kot izhodišče za pripravo prihajajoče desetletne strategije razvoja socialne ekonomije v Sloveniji. 

Družbene inovacije so tiste novosti ali spremembe, ki predstavljajo bolj učinkovito, trajnostno in pravično rešitev za konkretne družbene probleme. Lahko gre za izdelek (kot na primer pametna ura, povezana s klicnim centrom, za starostnike, ki živijo sami doma) ali pa zgolj bolj učinkovit proces (na primer inovativen koncept knjižne založbe, ki z drugačnim finančnim in poslovnim modelom lahko podpre več domačih avtorjev in ohranja kvaliteto izdanih knjižnih del).

Državni sekretar Frangež, Nena Dokuzov, Tadej Slapnik in Komisar Schmit  v prostorih Impact Hub
1 / 3