Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o osnutku Resolucije o jedrski in sevalni varnosti za obdobje 2024-2033

Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji pripravili osnutek Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033.

Resolucija je programski dokument, ki predstavlja temeljno usmeritev in dolgoročno zavezanost Republike Slovenije k jedrski in sevalni varnosti, njena vsebina pa sledi temeljnim standardom Mednarodne agencije za atomsko energijo. V predlogu resolucije je tako podrobneje obravnavanih deset temeljnih načel jedrske in sevalne varnosti, opisane so jedrske in sevalne dejavnosti v Sloveniji ter predstavljen pregled mednarodnega sodelovanja tako znotraj EU kot zunaj nje. Na kratko je povzeta tudi veljavna zakonodaja na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji ter podan opis institucionalnega okvirja. Posebno poglavje je namenjeno vzdrževanju kompetentnosti vseh deležnikov na področju jedrske in sevalne varnosti ter raziskavam, izobraževanju in usposabljanju na tem področju. Nazadnje resolucija določa tudi konkretne cilje in ukrepe za njihovo doseganje, način spremljanja izvajanja resolucije ter poročanje o njej. Predlog resolucije nadgrajuje veljavno resolucijo, ki je bila sprejeta za obdobje 2013-2023 in se sedaj izteka.

Na spletni strani eDemokracije je objavljeno besedilo predloga resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033.

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 26. marca 2023 na naslov gp.ursjv@gov.si v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.