Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na 24.javnem razpisu za podukrep 4.1

Izdaja odločb na 24.javnem razpisu za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (sklop B)

13 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 2.751.430,81 evra.

24. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali je bil objavljen 24. decembra 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. januarja 2022 do objave zaprtja javnega razpisa - 5. septembra 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) znašala 5.000.000 evrov.

Na Agencijo je za sklop A prispelo 18 vlog s katerimi so vlagatelji zaprosili za 3.550.092,62 evra. Izdano je bilo 13 odločb o pravici do sredstev v skupni vrednosti 2.751.430,81 evra, 3 zavrnilne odločbe ter 2 sklepa o prekinitvi postopka do rešitve predhodnega vprašanja.