Skoči do osrednje vsebine

Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino

Vlada je na današnji seji na predlog ministra za obrambo Marjana Šarca za vršilca dolžnosti direktorja Uprave RS za vojaško dediščino v Ministrstvu za obrambo imenovala mag. Matjaža Ravbarja. Imenovani bo z dnem 24. februarja 2023 opravljal mandat vršilca dolžnosti, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 23. julija 2023.

Mag. Matjaž Ravbar izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje položaja, kot to določa Zakon o javnih uslužbencih. Študiral je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prek programa Erasmus na Univerzi J. A. Komenskega v Bratislavi leta 2005. Diplomiral je leta 2006, znanstveni magisterij pa zagovarjal leta 2012.

Do imenovanja za vržilca dolžnosti je bil višji kustos v Vojaškem muzeju Slovenske vojske. Raziskovalno se ukvarja z vojaško zgodovino, predvsem z letalstvom prve svetovne vojne in vojnimi dogodki na Dolenjskem leta 1991. Po razstavah Vojaškega muzeja Slovenske vojske je popeljal in vodil že več deset tisoč obiskovalcev. Popularizira bogato slovensko vojaško zgodovino in jo predstavlja strokovnim in laičnim obiskovalcem. Je avtor in soavtor več razstav na tem področju, ki so gostujejo v več krajih po Sloveniji – od Kobarida do Maribora. Poleg priprav razstav je vodil ali sovodil več restavratorskih del na večjih muzejskih predmetih in s tem pripomogel k ohranjaju kulturne in tehnične dediščino Republike Slovenije. Sodeloval je pri pridobivanju muzejskih eksponatov iz tujine (letali Mig 21 in IAR 93 ter helikopter Mi 8).

Uredil je zbornika na temo osamosvojitve Slovenije in je avtor več člankov s področja vojaške zgodovine in muzeologije ter več katalogov razstav. Leta 2019 je pridobil naziv civilni funkcionalni strokovnjak za področje varovanje kulturne dediščine.