Skoči do osrednje vsebine

Prva seja Strokovnega sveta za socialno varstvo

22. februarja 2023 se je prvič sestal Strokovni svet za socialno varstvo (svet), ki ga je za spremljanje politike ter dajanje pobud in mnenj k razvojnim usmeritvam na področju socialnega varstva imenoval minister Luka Mesec.

Svet sestavlja 24 članic in članov, strokovnjakov s področja socialnega varstva, z izvoljeno predsednico na čelu prof. dr. Vesno Leskošek in namestnikom Jožetom Horvatom - Mucem. Naloge sveta so zlasti sodelovanje pri pripravi socialnovarstvenega programa, spremljanje potreb na področju socialnega varstva, sodelovanje pri pripravi normativov in standardov storitev, spremljanje programov znanstveno raziskovalnih nalog na področju socialnega varstva, podajanje mnenje k socialnovarstvenim storitvam in programom. Strokovni svet bo sodeloval s konkretnimi predlogi pri oblikovanju predlogov predpisov na področju socialnega varstva.

Ministra Luka Mesec in Simon Maljevac ter državna sekretarja Dan Juvan in dr. Luka Omladič, so članicami in članom sveta predstavili ključne naloge obeh ministrstev: pokojninska reforma, ureditev področja dolgotrajne oskrbe, posodobitev centrov za socialno delo in izvajalcev socialnovarstvenih programov, izboljšanje razpoložljivosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev ter krepitev kakovosti in razvoja na področju socialnega varstva. 

Prva seja Strokovnega sveta za socialno varstvo