Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar predstavil svojo ekipo

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po seji vlade predstavil svojo ekipo, s katero želi uresničevati prednostne naloge v ministrstvu z organoma v sestavi. To so boj proti korupciji, upravljanje migracij in depolitizacija, profesionalizacija in modernizacija policije.

Vodstvu ministrstva se s 24. februarjem 2023 pridružujejo nova državna sekretarka Helga Dobrin, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Erik Pagon in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Senad Jušić. Tri direktorate na ministrstvu pa bodo vodili Matej Torkar na položaju vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije, Urša Židan na položaju vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge dr. Gregor Hudrič.

Vlada je na položaj državne sekretarke imenovala Helgo Dobrin, ki je trenutno višja državna tožilka – namestnica vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju. Svojo poklicno pot je začela leta 2000 kot pravnica v Službi Vlade RS za evropske zadeve, nato je med letoma 2002 in 2003 opravila sodniško pripravništvo, od leta 2004 je bila višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Kranju in nato še na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. Oktobra 2007 je postala pomočnica okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, oktobra 2011 pa okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Sekretariat bo vodil Erik Pagon, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki je funkcijo vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve opravljal že v obdobju 2019–2020. Svojo poklicno pot je začel leta 2005 v Zavodu za gradbeništvo Slovenije, nato je nadaljeval kot gradbeni inšpektor v Ministrstvu za okolje in prostor. Leta 2013 se je zaposlil v Upravi RS za zaščito in reševanje, kjer je deloval na različnih delovnih mestih, v zadnjem obdobju pa je tam zaposlen kot namestnik generalnega direktorja.

Vodenje Policije bo prevzel Senad Jušić. Večino svoje policijske kariere, ki jo je začel leta 1991, je delal na različnih delovnih mestih v okviru Policijske uprave Koper. Med drugim je bil pomočnik komandirja na Policijski postaji Koper, policijski inšpektor v Sektorju uniformirane policije Policijske uprave Koper in pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper. Od leta 2015 je opravljal naloge višjega policijskega svetnika v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi, kjer je v zadnjem obdobju delal kot pooblaščenec vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije za vodenje Sektorja za razvoj in sistemske naloge.

Direktorat za migracije bo vodil Matej Torkar, ki je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen v Ministrstvu za notranje zadeve od leta 2007. Leta 2008 je bil član projektne skupine za izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU. Vseskozi aktivno dela na področju migracij in mednarodne zaščite. Na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju je bil med letoma 2010 in 2015 svetovalec na tem področju, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU leta 2021 pa je bil nacionalni delegat v Strateškem odboru za priseljevanje, meje in azil. Med letoma 2015 in 2020 je vodil Službo za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje v ministrstvu, v kateri je trenutno zaposlen kot sekretar.

Urška Židan, ki bo prevzela vodenje Direktorata za upravne notranje zadeve, je univerzitetna diplomirana ekonomistka in je funkcijo vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve opravljala že v obdobju 2020–2022. Pred tem (v obdobju 2019–2020) je bila vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, v letih od 2016 do 2019 pa namestnica generalne direktorice tega direktorata. Trenutno je sekretarka v Sektorju za informacijske storitve upravnih notranjih zadev v Direktoratu za upravne notranje zadeve.

Dr. Gregor Hudrič bo vodil Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. Od leta 1996 do 2010 je bil zaposlen v slovenski policiji, kjer je karierno napredoval od policista do komandirja Policijske postaje Jesenice. Nato se je zaposlil v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je bil tudi vodja Sektorja za pritožbe zoper policijo. Med letoma 2019 in 2023 je bil direktor občinske uprave Občine Jesenice in se po prenehanju funkcije vrnil v Ministrstvo za notranje zadeve.