Skoči do osrednje vsebine

V dialogu s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije

Minister Brežan je sprejel predstavnike Mladinskega sveta Slovenije in predstavil pogled ministrstva na izzive s katerimi se srečujejo mladi.

Trije predstavniki Mladinskega sveta Slovenije na sestanku z ministrom Brežanom

Mladinski svet Slovenije na obisku pri ministru Brežanu | Avtor: Ajda Martinčič

1 / 2

Skupaj so pregledali aktivnosti, ki jih Ministrstvo za naravne vire in prostor načrtuje v prihodnjih letih in so povezane s trenutno aktualnimi temami, s katerimi se srečujejo mladi prebivalci Slovenije.

Trajnostna naravnanost in zavedanje kako dragoceni so naravni viri sta za mlade ponotranjeni vrednoti, del vsakdana, ki pa nista samoumevni. Mlajša populacija se zato aktivno vključuje v dialog s pristojnimi organizacijami za varstvo okolja. Poudarek današnjega srečanja je bila razprava o trajnostnem bivanju in načrtovanju prostora, ki bi bolj aktivno vključeval mlade in njihove predloge.

Pravica do sodelovanja v zadevah urejanja prostora je neodtujljiva državljanska pravica. Posamezniki, prebivalci in uporabniki prostora ter širša zainteresirana javnost lahko v urejanju prostora sodelujejo v skladu z zakonodajo, lahko se vključijo v postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov.

Na ministrstvu podpiramo ozaveščanje in izobraževanje mladih o prostorskih vrednotah, prizadevamo si spodbuditi mlade, da o prostoru razmišljajo in da pri njegovem urejanju dejavno sodelujejo. Vsako leto objavimo Javni razpis za sofinanciranje projektov ozaveščanja in promocije na področju urejanja prostora in graditve objektov, v sklopu katerega prednostno podpiramo projekte, ki so osredotočeni na izobraževanje in ozaveščanje mladih o prostoru in vzgoji prostorske kulture. V sklopu Kulturnega bazarja strokovno usposabljamo vzgojitelje in pedagoge ter osveščamo o vlogi prostora za kakovost življenja in pomenu aktivnega sodelovanja mladih pri urejanju le tega.
V oktobru organiziramo Mesec prostora, s katerim združujemo dogodke in aktivnosti povezane z urejanjem prostora, naselij, razvojem mest, arhitekturo in graditvijo in h kateremu posebej vabimo izobraževalne ustanove.  

V okviru predsedovanja Sloveniji Alpski konvenciji na ministrstvu pripravljamo razpis namenjen sofinanciranju projektov promocije in ozaveščanja mladih na področjih izvajanja Alpske konvencije, za izboljšanje kakovosti bivanja v alpskem prostoru. Razpis je med drugim namenjen prav vključevanju mladih na področju urejanja alpskega prostora.