Skoči do osrednje vsebine

Naj bo delo v gozdu varno in učinkovito!

Mraz je popustil in snežna odeja se je stanjšala do te mere, da so se že začela dela pri sečnji in spravilu lesa iz gozdov. Posledično se je povečalo število nesreč, tudi takih s smrtnimi izidi. Delo v gozdu vedno je eno najzahtevnejših in najnevarnejših opravil, zato je za to delo zelo pomembna ustrezna usposobljenost, izkušnje in primerna oprema.
Sekača žagata deblo z motornimi žagami.

Delo v gozdu. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

K večji varnosti pri delu v gozdu znatno prispeva sodobna gozdarska mehanizacija (stroji za sečnjo, sodobne gozdarske žičnice s procesorsko glavo, ipd.). V Sloveniji deluje tudi že kar nekaj izvajalskih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so ustrezno usposobljeni in opremljeni za varno delo v gozdu.

Varnost pri delu v gozdu je izjemnega pomena

Pri delu v gozdu je dosledno potrebno upoštevati pravila varnega dela in slogan »Previdno v gozdu!«. Zato naj se tega dela lotijo le tisti, ki so za take razmere usposobljeni in primerno opremljeni – za varno ter učinkovito delo sta nujno potrebna brezhibno delovno orodje in oprema. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme - zaščitne gozdarske čelade, zaščitnih rokavic, zaščitne obutve, zaščitnih hlač ter dobro vidnega delovnega jopiča. Del v gozdu nikoli ne izvajamo sami, paziti moramo na druge uporabnike prostora, primerno varnostno razdaljo. Pred pričetkom del razmislimo, kako bomo ukrepali v primeru nesreče.

Tudi za delo v gozdu - kakor za vsa ostala nevarna dela - velja, da hitrost ne prispeva k varnosti. Poudariti je tudi potrebno, da je v gozdu še veliko poškodovanih dreves zaradi posledic naravnih ujm in da je ponekod otežena prehodnost zaradi odmrle lesne mase ter pomlajevanja.

V povprečju zadnjih let znaša število mrtvih pri delu v gozdu med nepoklicnimi izvajalci del 11,8 na leto. V zadnjih letih je bilo na eno smrtno nesrečo v zasebnih gozdovih posekanih 375.000 m3 lesa, kar je več kot 3,5-krat več lesa na smrtno žrtev kot pred letom 1994. Podatek jasno kaže, da se je varnost pri delu v slovenskih gozdovih v primerjavi s preteklostjo povečala, čeprav je zaradi povečanja količine poseka nekoliko naraslo tudi absolutno število smrtnih nesreč.

Čemu pripisati večjo varnost pri delu v gozdu:

  • v prvi vrsti so pomembne razne oblike izobraževanj in usposabljanj – od leta 1994 se je usposabljanj varnega dela z motorno žago in varnega dela s traktorjem, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije, udeležilo okoli 50.000 udeležencev;
  • povečala se je uporaba osebne varovalne opreme;
  • na trgu je vedno več izvajalskih podjetij, ki izvajajo dela v gozdu;
  • povečala se je uporaba strojne sečnje;
  • v zadnjih letih so imeli lastniki gozdov v okviru Programa razvoja podeželja možnost nakupa sodobne gozdarske opreme in mehanizacije, ki med drugim omogoča tudi varnejše delo v gozdu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije poziva lastnike gozdov, da v največji možni meri upoštevajo zgoraj navedena priporočila za varno delo v gozdu in s tem pomagajo zmanjšati število nesreč, ki se žal lahko končajo tudi s smrtnim izidom.