Skoči do osrednje vsebine

Izvedba ukrepa Suša 2022

Izdelava končne ocene škode zaradi neugodnih vremenskih razmer, med katere spada tudi suša in popis škode na terenu je v pristojnosti Uprave RS za zaščito in reševanje.

Izdelava končne ocene škode zaradi neugodnih vremenskih razmer, med katere spada tudi suša in popis škode na terenu je v skladu z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) v pristojnosti Uprave RS za zaščito in reševanje. Končna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2022 se izdela v skladu z zgoraj omenjeno uredbo.


Po zadnjih informacijah s katerimi ministrstvo razpolaga, je končna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2022 še v postopku preveritve in potrjevanja ocene škode pri nekaterih kulturah.  Ko bo ocena škode potrjena s strani Državne komisije in Vlade RS, bodo znani tudi uradni podatki o poškodovanosti kmetijskih kultur zaradi suše leta 2022.

Ministrstvo bo po potrditvi Končne ocene škode pripravilo Program odprave posledic škode zaradi suše leta 2022 in ga predložilo v potrditev Komisiji za odpravo posledic naravnih nesreč in Vladi RS. Program je podlaga za izplačilo finančne pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

Pomoč po Programu bo predvidoma izplačana v prvi polovici leta 2023.