Skoči do osrednje vsebine

Anketa o potrebah trga Sklada za inovacije

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila anketo, s katero želi identificirati potrebe trga za naslednje obdobje delovanja Sklada za inovacije.

Vprašanja se med drugim nanašajo na potencialen nabor projektov, pričakovan tip ter višino podpore in možne sektorske oziroma tematske prioritete.

Anketna vprašanja zajemajo tako obstoječe razpise kot nov mehanizem dražb. K izpolnjevanju ankete so še posebej vabljeni razvijalci projektov ter strokovna, trgovinska ali poslovna združenja, ki zastopajo podjetja, ki bi lahko v tekočem desetletju prijavila svoj projekt na katerega izmed razpisov v okviru Sklada za inovacije.

Na strani Evropske komisije je do 7. marca 2023 odprta anketa o potrebah trga Sklada za inovacije (v angleškem jeziku).