Skoči do osrednje vsebine

Minister Brežan v Državnem svetu

Minister Uroš Brežan je sodeloval na posvetu z naslovom »Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino«, ki ga je organizirala Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Minister Uroš Brežan za govorniškim pultom v Državnem svetu, med govorom

Minister Uroš Brežan | Avtor: Ajda Martinčič

Velike zveri so v skladu s slovenskimi in EU predpisi zavarovane živalske vrste. Ris, volk in rjavi medved so po eni strani karizmatične vrste in simbol neokrnjene narave, po drugi strani pa so konflikti med človekom ter rjavim medvedom in volkom ena glavnih groženj ohranitvenemu statusu velikih zveri.

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor si aktivno prizadevamo za celostno varstvo velikih zveri, pri čemer izhajamo iz strokovnih spoznanj o populacijah velikih zveri. Še naprej bomo podpirali zagotavljanje dobrih strokovnih podlag za odločitve, izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka škod, plačevanje odškodnin in ozaveščanje o ključnih vidikih varstva. 


Na posvetu je sodelovala tudi dr. Katarina Groznik Zeiler iz Sektorja za ohranjanje narave, ki je dodatno opozorila na ohranitvene cilje pri divjih zvereh, ki so:

  • Genetsko stabilne in vitalne populacije
  • Ohranjen habitat
  • Vzdrževanje/večanje sprejemljivosti ljudi do velikih zveri
  • Mednarodno sodelovanje