Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ministra Uroša Brežana z izvršno sekretarko Mednarodne komisije za varstvo reke Donave

Minister za naravne in vire in prostor Uroš Brežan se je sestal z izvršno sekretarko Mednarodne komisije za varstvo reke Donave Birgit Vogel (angleško The International Commission for the Protection of the Danube River - ICDPR).

S strani ICDPR je Slovenija prejela zahvalo za aktivno sodelovanje pri izvajanju Konvencije o varstvu reke Donave, še posebej za vodilno vlogo pri izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki znatno prispeva k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save - najbolj vodnatem pritoku Donave. Na srečanju je minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan izpostavil pomen vzpostavitve in učinkovitega delovanja Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu (angleško Sava Flood Forcasting System). Gre za najsodobnejši tovrstni sistem v mednarodnem porečju. Za načrtovanje in učinkovito izvajanje teh ukrepov je ključno okrepljeno sodelovanje z mladimi na lokalni in državni ravni. Minister Brežan je še izpostavil, da si Slovenija na inovativen način prizadeva za krepitev sodelovanja tudi na čezmejni ravni (Mura Forum, postavitev oznak za visoke vode/Agencija Republike Slovenije za okolje -ARSO z Društvom učiteljev geografije, šolami, gasilci, Sava Basin Youth Parliament).

Birgit Vogel je poudarila, kako zelo ceni proaktivnost Slovenije pri izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Konvencije o varstvu reke Donave. Temu je sledilo delovno srečanje s predstavitvijo delovanja Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazen na ARSO ter popoldansko predavanje izvršne sekretarke Mednarodne komisije za varstvo reke Donave strokovni javnosti s predstavitvijo dosežkov ter izzivov zaradi vse bolj perečega pomanjkanja vode in suš.