Skoči do osrednje vsebine

Pri oblikovanju izhodišč za prenovo plačnega sistema smo sledili tudi predlogom sindikatov

Vlada je pri predlogu izhodišč za prenovo sistema plač v javnem sektorju, ki jih je na seji pogajalske komisije sindikalni strani predstavila 9. februarja 2023, upoštevala analize različnih institucij. Ob tem je v največji možni meri skušala slediti tudi predlogom, ki jih je 18. januarja 2023 Ministrstvu za javno upravo posredovala Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja. In sicer tako glede višine razpona med plačnimi razredi kot tudi glede razmerja med vrednostjo najnižjega in najvišjega plačnega razreda.

Vladna stran je v svojih izhodiščih kot cilj predlagala razmerje med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju 1 proti 7, kar sledi predlogu Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja. Ob tem dodajamo še, da je bilo ob vzpostavitvi plačnega sistema leta 2008, ob konsenzu sindikatov javnega sektorja, to razmerje 1 proti 10,5. Danes pa je to razmerje le še vsega 1 proti 4,7.