Skoči do osrednje vsebine

Namesto rož, dejanja

Na ministrstvu smo danes pripravili novinarsko konferenco, kot opomnik, da je pred vrati osmi marec, mednarodni dan žensk. Pred kratkim smo v medresorsko usklajevanje poslali Resolucijo o nacionalnem programu s področja enakih možnosti moških in žensk. Resolucija vključuje priporočila Strokovnega sveta za enakost spolov, je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Predlogi posegajo na vsa področja, posebna pozornost je bila namenjena področjem: delo, reproduktivno zdravje žensk in izobraževanje. »Trenutno je dokument v medresorskem usklajevanju in prav je, da se na ravni ministrstev dogovorimo, kako lahko položaj žensk v slovenski družbi konkretno izboljšamo, predvsem pa ta resolucija seveda vsebuje tudi podatke na katerih delih se položaj žensk poslabšuje ali pa je zelo neenak,« pravi minister.

Ena najbolj socialno ogroženih skupin so upokojene ženske, druga skupina pa so enostarševske družine. V Sloveniji imamo plačno vrzel, ki ni samo v zasebnem sektorju - ženske plače kar za 25 odstotkov zaostajajo za moškimi. Naraščajoč problem je nasilje nad ženskami. Samo v lanskem letu so 13 žensk ubili njihovi partnerji. »To je grozljiva številka, ki se zaostruje in povečuje skozi leta in kjer bo treba okrepiti preventivo, začenši v šolah,« poudarja minister.

Konkretnejše ukrepe iz resolucije bomo predstavili, ko bo medresorsko usklajena.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo aktivno predvsem na naslednjih področjih: »Prvo področje so preživnine. Preživninska politika je pri nas slabo urejena. Najmanjša preživnina znaša 5,36 evra, kar pomeni, da nekdo, ki se je ločil, lahko za svojega otroka plača približno polovico mesečne naročnine na Netflix. To zelo veliko pove o tem kakšen neživljenjski sistem imamo. Problem v tem sistemu je, da država ne igra vloge posrednika ampak mora dostikrat mama, kot šibkejša stranka v postopku ali pa kar otrok sam, če je polnoleten, terjati preživnino od očeta. Ta sistem bomo uredili tako, da bo država začela igrati pravega posrednika v tem postopku, se pravi, da bodo preživnine s posredništvom države izplačane na račun prejemnikov. Če izplačila s strani zavezanca ne bo, bo država tista ki se bo vključila ne pa mati ali otrok.«

Minister napoveduje tudi določitev najnižje možne preživnine in vzpostavitev preživninskega kalkulatorja. »Drugo področje so ločitveni postopki. Po informacijah s terena, je Družinski zakonik, ki je bil sprejet leta 2019, stanje celo poslabšal. Postopki so dolgotrajni in neverjetno psihično naporni za vse vpletene, posebej za šibkejše stranke v postopkih. Tako da bomo poskrbeli za hitrejše postopke hkrati, in predvsem zato, da ne bodo ljudje, ki gredo že tako skozi to travmatično izkušnjo, doživeli še dodatne travme. Tretje področje, ki bi ga izpostavili, je nasilje nad ženskami. Tukaj po ena strani krepimo delo centrov za socialno delo, ki jih želimo čim bolj usmerjati na terensko delo v pomoč družinam, v varne hiše, da se ženske, ki bežijo pred nasiljem doma primerno zaščiti in jim država pač ponudi ustrezno namestitev hkrati pa se moramo z drugimi resorji dogovoriti o ustreznem izobraževanju že v osnovnih šolah o enakopravnosti med spoloma, o odnosih med njima in pa konec koncev tudi o tem v kakšne stiske patriarhalna razmerja, ki so še zmeraj prevladujoča, lahko potiskajo šibkejši spol.«
Nasloviti bo treba tudi ekonomski položaj žensk, še posebej problem revščine. Eden od teh ukrepov bo pomoč položaju tujk v Sloveniji. Gre za razpravo o pomoči priseljenkam in Rominjam, ki so socialno izključene. Na ministrstvu poudarjamo, da je treba poskrbeti za mehanizme njihove vključitve v družbo.

Minister Luka Mesec vsem skupaj želi, da v dnevih pred osmim marcem kot družba razmislimo o tem, kaj lahko postorimo, da enakopravnost v Sloveniji še izboljšamo.

Minister Luka Mesec