Skoči do osrednje vsebine

Vlada je dala zeleno luč Predlogu zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva

Vlada je sprejela besedilo Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva in ga posredovala v Državni zbor. S predlogom zakona pojem »rokodelstva« prvič doslej vstopa v slovenski pravni red. Osnovni namen predloga zakona je zaščita rokodelskih panog in njenih nosilcev, ohranjanje, prenašanje in razvijanje rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo nesnovne kulturne dediščine.

Predlog zakona predvideva dodano vrednost za razvoj malega gospodarstva, spodbuja povezovanje nosilcev rokodelskih dejavnosti in medgeneracijsko povezovanje. Hkrati pa omogoča tudi nove poklicne možnosti ter prinaša pozitivne učinke na razvoj turizma.

»Z zakonom lovimo tako rekoč »zadnji vlak« za ohranitev te panoge,« je izpostavil minister Matjaž Han. »Znanje in veščine rokodelstva, nosilci te dejavnosti in nenazadnje rokodelstvo kot nesnovna kulturna dediščina v Sloveniji namreč hitro izginjajo. Rokodelstvo je majhen, a vseeno pomemben del našega gospodarstva, turizma in slovenske nesnovne kulturne dediščine. Prav je, da mu povrnemo njegovo vrednost ter rokodelsko znanje, spretnosti in veščine naših prednikov zapustimo tudi našim potomcem.«

Študija, ki jo je skupaj s strokovnimi inštitucijami pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, podrobno opredeljuje in opisuje kar 70 različnih rokodelskih panog na Slovenskem. To kaže na širok obseg in raznolikost rokodelstva pri nas. Raznolike panoge so pomembne z vidika ohranjanja kulturne dediščine, pozitivno vplivajo na turizem in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Vendar rokodelstvo doslej še ni imelo samostojnega mesta v slovenski zakonodaji. Populacija rokodelk in rokodelcev z ustreznimi znanji se stara, številne panoge so ogrožene in bodo brez ustrezne podpore zamrle, zato je nujna celostna sistemska ureditev tega področja.

V oblikovanje predloga zakona so bili vključeni vsi nosilci podpornega okolja rokodelstva: pristojno ministrstvo, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Slovenski etnografski muzej. Predlog zakona podpira povezovanje nosilcev rokodelskih dejavnosti ter določa pripravo programa z ukrepi za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije zakon pooblašča za podeljevanje naziva priznani rokodelec in certificiranje rokodelskih izdelkov.

Na podlagi zakona bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z ostalimi nosilci podpornega okolja rokodelstva pripravilo dveletni program za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Ta bo vključeval konkretnejše ukrepe za zaščito izdelkov in prenos znanj. Podpirali bodo ohranjanje tradicionalnega rokodelstva, njegovo evidentiranje, dokumentiranje in promocijo. Vključevali bodo tudi ukrepe za razvoj sodobnega rokodelstva, spodbujali podjetništvo na področju rokodelstva ter njegovo vključevanje v turistično ponudbo. Prav tako bomo z ukrepi spodbujali zaposlovanje na področju rokodelstva in tudi medgeneracijsko povezovanje ter vseživljenjsko učenje.

Zakon bo nudil pravno podlago za dodelitev finančnih spodbud za izvajanje dejavnosti na področju rokodelstva. Rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov, Zveza društev upokojencev Slovenije ter Slovenski etnografski muzej bodo za izvajanje dejavnosti na področju rokodelstva neposredno financirani. Za fizične osebe  bo na voljo »de minimis« pomoč do 10.000 evrov na podlagi javnega poziv. Za projekte fizičnih in pravnih oseb pa bodo na voljo finančne spodbude na podlagi javnega razpisa.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za izvajanje ukrepov na podlagi zakona v proračunu zagotovilo 1,4 milijona evrov za leto 2023 in 1,6 milijona evrov za 2024.