Skoči do osrednje vsebine

Veljavnost gradbenih dovoljenj, prijava začetka gradnje je obvezna

1. junija 2023 bo poteklo pet let od izdaje prvih gradbenih dovoljenj, izdanih na podlagi starega Gradbenega zakona (GZ). GZ je določal, da gradbeno dovoljenje preneha veljati, če v petih letih od njegove pravnomočnosti ne vložite popolne prijave začetka gradnje.

Popolna prijava začetka gradnje je nujni pogoj za veljavnost izdanega gradbenega dovoljenja in jo lahko uredite v času veljavnosti gradbenega dovoljenja, to je v roku petih let od njegove pravnomočnosti. V teh petih letih je mogoče prijavo začetka gradnje dopolnjevati in zagotoviti, da bo prijava popolna.

Ministrstvo za naravne vire in prostor poziva tiste investitorje, ki so pridobili gradbeno dovoljenje po 1. juniju 2018, uporabnega dovoljenja pa še niso pridobili, da preverijo, ali so izvedli popolno prijavo začetka gradnje. Če prijave gradnje niso izvedli ali niso izvedli popolne prijave začetka gradnje, naj jo izvedejo čim prej. Investitorji se bodo tako izognili situacijam, ko bi lahko, in sicer  zaradi neizvedene (popolne) prijave,  izdano gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.  Prijava začetka gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje.