Skoči do osrednje vsebine

Od polnoči nižje cene dizelskega goriva in kurilnega olja, cene bencina nespremenjene

Nove cene že vključujejo danes sprejeto odločitev vlade, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo (0,386 evra/liter), za kurilno olje (0,116 evra/liter) in za neosvinčeni bencin (0,379 evra/liter).

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena dizla bo od 14. februarja 2023 do vključno 27. februarja 2023 znašala 1,489 evra za liter dizelskega goriva. Liter kurilnega olja bo znašal 1,083 evra, cena bencina pa ostaja nespremenjena in bo tudi prihodnjih štirinajst dni znašala 1,355 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,489 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 74,45 evra. V kolikor cen ne bi regulirali in ukinili nekatere dajatve, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla odšteli okoli 1,596 evra na liter. Pri 50 litrih bi plačali 79,8 evrov, kar pomeni, da pri točenju 50 litrskega tanka dizla potrošnik prihrani 5,35 evra.

Za liter neosvinčenega bencina (NMB 95) bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa tudi v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,355 evra na liter, kar pri 50 litrih znaša 67,75 evra. V kolikor cen ne bi regulirali in ukinili nekatere dajatve, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter liter NMB 95 odšteli okoli 1,452 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 72,6 evrov, kar pomeni, da pri točenju 50 litrskega tanka NMB 95 potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,083 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako odštel 1083 evrov (brez prevoza). V kolikor cen ne bi regulirali in ukinili nekatere dajatve, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,107 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1269 evrov, kar pomeni, da pri 1000 litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 24 evrov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.