Skoči do osrednje vsebine

Nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023 (de minimis)

V petek, 10. februarja 2022, je bil v Uradnem listu številka 17/2023 objavljen Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023.

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Vnos vlog se bo vršil prek spletne aplikacije eKmetija in se prične v sredo, 15. februarja 2023 in traja vse do zaprtja javnega razpisa.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja