Skoči do osrednje vsebine

Prvo zasedanje Vključujočega foruma o pristopih za blaženje emisij ogljika

Slovenska delegacija se je 9. in 10. februarja v Parizu udeležila prvega zasedanja Vključujočega foruma o pristopih za blaženje emisij ogljika (IFCMA – Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches), ki ga je izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.
Generalni sekretar Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Mathias Cormann med nagovorom na forumu v Parizu.

Nagovor generalnega sekretarja OECD Mathiasa Cormanna | Avtor: Ministrstvo za finance

1 / 2

V Parizu se je 9. in 10. februarja odvilo prvo zasedanje Vključujočega foruma o pristopih za blaženje emisij ogljika, ki ga je izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Zasedanja se je v Parizu in na daljavo udeležilo preko 700 delegatov iz 101 države. Namen novoustanovljenega vključujočega okvira je oblikovati metodologijo in ustvariti platformo za zbiranje podatkov o ukrepih za blaženje emisij ogljika, ki so jih uvedle posamezne države s ciljem podpore zelenemu prehodu, na način, da bodo ukrepi med seboj primerljivi in bo mogoče oceniti učinkovitost posameznih ukrepov z vidika zasledovanja ambicioznih podnebnih ciljev.

Vodja slovenske delegacije mag. Tina Humar se je v spremstvu slovenskega veleposlanika pri Organizaciji za gospodarski razvoj in sodelovanje mag. Petra Ješovnika prvi dan udeležila delovnega kosila z generalnim sekretarjem Organizacije za gospodarski razvoj in sodelovanje Mathiasom Cormannom in otvoritvenega dogodka. Drugi dan zasedanja je bil posvečen podrobnejšim predstavitvam delovanja foruma in potrditvi ciljev in organizacije delovanja foruma.