Skoči do osrednje vsebine

Javno odpiranje vlog za sofinanciranje veteranskih organizacij

V prostorih Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino je potekalo javno odpiranje vlog, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).

Na javni razpis se je prijavilo 13 veteranskih organizacij. Vloge, prispele na javni razpis, so bile pravilno označene in poslane v zaprti ovojnici.

Javno odpiranje vlog je izvedla Komisija za ugotavljanje formalne popolnosti vlog v postopku javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov za leto 2023 (v nadaljevanju: Komisija) v sestavi: Gregor Kaplan (predsednik), Lilijana Kojnik Vehovar (članica) in Evelin Dogan (članica).

Odpiranju vlog so prisostvovali tudi predstavniki veteranskih organizacij: Združenje veteranov 90–91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin, Društvo vojnih veteranov Pekre–Ig 1991, Društvo za negovanje domoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, Zveza društev in klubov MORiS, Zveza društev General Maister, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Veteransko društvo MORiS.

Člani komisije pri odpiranju vlog

Člani komisije Gregor Kaplan, Evelin Dogan in Lilijana Kojnik Vehovar ter Vlasta Vivod | Avtor: Sonja Ramšak

1 / 2