Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na 24.javnem razpisu za podukrep 4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (sklopa A in C)

Trem upravičencem (sklop A) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 50.841,19 evra.

24. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali je bil objavljen 24. decembra 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. januarja 2022 do objave zaprtja javnega razpisa - 05. septembra 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 1.000.000 evrov, za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) pa 3.000.000 evrov.

Na Agencijo je za sklop A prispelo 9 vlog s katerimi so vlagatelji zaprosili za 128.793,02 evra. Izdano so bile 3 odločbe o pravici do sredstev v skupni višini 50.841,19 evra ter 6 zavrnilnih odločb. Za sklop C je prispela 1 vloga z zaprošeno vrednostjo 27.207,61 evra, za katero je bila izdana zavrnilna odločba.