Skoči do osrednje vsebine

Overitev podpisov volilcev - Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije

Overitev podpisov volivcev na obrazcu podpore za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave

Državni zbor Republike Slovenije je obvestil Ministrstvo za zunanje, da je mag. Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica, (dalje: pobudnica), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije (dalje: pobuda).

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednica Državnega zbora določila, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, ponedeljek 6. februar 2023, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa četrtek 6. februar 2023.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave (opcija B).

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo računalniško šifro 1007.

Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo: "Dopolnitev ustave 2023".

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudnici na naslov:

Mag. Mimi Zajc,

Zgornja Dobrava 50,

4246 Kamna Gorica.