Skoči do osrednje vsebine

Na seji odbora za spremljanje programa razvoja podeželja o spremembi meril za izbor operacij

Odbor za spremljanje programa razvoja podeželja (PRP) se je 6. februarja sestal na 24. seji, ki jo je vodila državna sekretarka Tatjana Buzeti. Člani odbora so obravnavali predlog 15. spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 (Ukrep M22) in sprejeli mnenje, da se predlog sprejme.

Odbor za spremljanje PRP je obravnaval predlog 15. spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, ki vključuje predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega ukrepa M22 – Izredna začasna podpora kmetom ter malim in srednjim podjetjem, ki so jih posledice ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadele (člen 39b).

Odbor na predlog 15. spremembe meril za izbor operacij ni imel pripomb. Uredba za izvajanje ukrepa M22 bo na seji Vlade RS obravnavana predvidoma 9. februarja 2023, javni razpis pa bo objavljen predvidoma 17. februarja 2023.