Skoči do osrednje vsebine

Regijska dogodka v zvezi s projektom Omogočanja multiumodalne mobilnosti

Januarja sta se v Novem mestu in Murski Soboti odvila regijska dogodka v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.

Dogodka sta bila namenjena predstavitvi dosedanjih izkušenj v projektu sodelujočih občin in izvajalcev projekta nosilca Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in Geodetskega inštituta Slovenije (GI).

V Kulturnem Centru Janeza Trdine je v sredo, 11. januarja, potekal četrti izmed sedmih načrtovanih regijskih dogodkov v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Regijskega dogodka, ki je bil namenjen dolenjskim in posavskim občinam, so se poleg novomeških udeležili še številni predstavniki občin iz Krškega, Kočevja, Sevnice in Brežic. Na dogodku so sodelovali tudi predsednik Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele Krajine, Vladimir Kastelec in strokovna sodelavka društva Geni Močnik, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto Janez Kermc in član društva Paraplegikov Novo mesto, gospod Jože Cimrmančič.

V petek, 20. januarja, se je istovrstni dogodek odvil tudi v sejni dvorani Mestne Občine Murska Sobota. Aktivnosti za omogočanje dostopnosti in mobilnosti v Murski Soboti je predstavila direktorica uprave gostiteljske občine, gospa Milena Vöröš ter predstavniki lokalnih invalidskih društev.  

Regijskega dogodka, ki je bil namenjen prekmurskim in pomurskim občinam, so se poleg murskosoboških, udeležili še predstavniki občine Ljutomer. Na dogodku so sodelovali tudi predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, gospod Vojmir Prosen in gospod Branko Gornjec, predsednik Sveta invalidov Murska Sobota.

Za uvod na dogodkih je vodja projekta na ministrstvu, gospod Vojmir Drašler orisal zgodovino  projekta in njegov razvoj ter vse izzive za ranljive skupine v družbi ter zakonodajno vpetost projekta v mednarodnem, evropskem in domačem prostoru. Od konca leta 2016 do danes se je projektu priključilo že več kot 60 slovenskih občin in igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema ter pri prizadevanju višanja kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, postaj, postajališč, letališč, parkirišč in toaletnih prostorov, idr.), ki so vsem uporabnikom brezplačno na voljo za omogočanje lastne mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa služijo za odpravo ovir v urbanih prostorih.

Vodja projekta na Geodetskem inštitutu Slovenije, gospod mag. Roman Rener, je predstavil načrtovane aktivnosti, ki vključujejo izpolnjevanje zavez in zahtev po dostopnosti, ki omogoča orientacijo, navigacijo in multimodalnost učinkovite mobilnosti, ki jo projekt vpeljuje z enotnimi standardi zajema in obdelave podatkov o dostopnosti urbanih občinskih prostorov. Za prihodnost je napovedal širjenje projekta, ki bo vključeval dostopnost in mobilnost v petih okoljih človekovega bivanja: socialnem, zunanjem, notranjem, virtualnem in spletnem. Kot bistveno uporabno vrednost projekta je izpostavil načrtovanje t.i. predpotovanja (pre-journey), ki je pomembno za ljudi na invalidskih vozičkih, ki morajo svojo pot vnaprej načrtovati. Strokovni sodelavec Geodetskega inštituta, gospod Jani Demšar, pa je predstavil proces nabora terenskih podatkov o dostopnosti urbane infrastrukture.

Poleg fizične dostopnosti so na dogodkih predstavili tudi projektne aktivnosti na področju ozaveščanja o spletni dostopnosti. Strokovnjakinja za spletno dostopnost z Beletrine, ki je podizvajalec projekta, Maša Malovrh, je predstavila izsledke izvedenih analiz dostopnosti spletnih mest v projektu sodelujočih občin, s poudarkom na občinah širše zasavske in savinjske regije. Rezultati analiz kažejo, da je na področju spletne dostopnosti še veliko prostora za izboljšanje, kar bodo poskušali v nadaljevanju projekta uresničiti z občinskimi predstavniki, kjer jim bodo predstavljeni podrobnejši rezultati analize dostopnosti njihovih spletnih mest ter predlagane konkretne rešitve.