Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo prejelo sredstva iz naslova projekta Severnojadranska vodikova dolina

Mednarodni projekt uspešno prestal evalvacijsko fazo razpisa, ki ga vodi podjetje Clean hydrogenpartnership.

Po dolgotrajnih skupnih prizadevanjih vseh partnerjev iz Slovenije, Hrvaške in Furlanije Julijske krajine, ki so se jim pridružile tudi tri institucije (poleg Ministrstva za okolje, podnebje in energijo sta vključena tudi hrvaško ministrstvo (MESD) in uprava Furlanije Julijske krajine), posredujemo obvestilo o uspešni prijavi na razpis vodikovih dolin (Hydrogen Valleys) oziroma o izboru prijavljenega projekta na to temo, ki se imenuje Severnojadranska vodikova dolina –  angleško North Adriatic Hydrogen Valley.

Vodikove doline imajo pomemben prispevek k ciljem projekta REPowerEU in sicer s povečevanjem obsega proizvodnje, dobave in posledično tudi oskrbe z zelenim vodikom, da bi zadostili naraščajočemu povpraševanju v industriji, prometu in drugih sektorjih. Razpis je potekal preko podjetja »Clean Hydrogen Partnership«, kateremu je Evropska komisija prek programa REPowerEU dodelila dodatnih 200 milijonov EUR, da bi do leta 2025 podvojila število vodikovih dolin v Evropi.

Namen tega  projekta je da bi z razvojem ekosistema, ki temelji na vodiku, dopolnili tudi druge rešitve za gospodarstvo in transport brez emisij. Vse dosedanje analize in raziskave kažejo, da je za uspešno izvedbo tako velikega in kompleksnega projekta, zelo pomembno čezmejno združevanje moči. Ne samo, da to omogoča izvedbo tako kompleksnega projekta, temveč tudi utira pot novim priložnostim za prihodnje sodelovanje z našimi partnerji iz Hrvaške in Italije in tudi za širšo regijo. Prav tako velja omeniti, da je ta projekt rezultat skupnih prizadevanj državne in regionalne uprave, industrije, raziskovalnih ustanov in javnosti, po tako imenovanem modelu četverne vijačnice. To široko sodelovanje je dejansko zagotovilo za uspeh tega projekta in za nadaljnji razvoj rešitev na osnovi vodika za širšo uporabo.

Projekt bo trajal 6 letni in zajema izgradnjo celotnega ekosistema, ki vključuje proizvodnjo zelenega vodika (najmanj 5000 ton letno), shranjevanje, distribucijo, uporabo ob istočasni vključitvi: industrije, raziskovalnih in državnih institucij (model četverne vijačnice). Projekt zahteva tudi najmanj 20% čezmejne distribucije tega zelenega vodika.  

Naše ministrstvo bo z vključitvijo v ta projekt dobilo 354.140,81 evra, upravičeno pa je skupno do 708.281,25 evra.