Skoči do osrednje vsebine

Predlog Zakona o začasnem dodatku sodnikov in tožilcev umaknjen iz zakonodajnega postopka

Vlada resno jemlje odgovornost države, da zagotovi ustrezne materialne in kadrovske pogoje za delovanje pravosodja z namenom zagotavljanja njegove neodvisnosti, dostopnosti, učinkovitosti in kakovosti. Strinjamo se, da trenutno ta položaj vsekakor ni ustrezen.

Kot smo že večkrat poudarili, so se zaradi nesorazmernega usklajevanja v zadnjih 15 letih povprečne plače sodnikov realno znižale za okoli 5%, plače tožilcev pa celo za okoli 11%. Na neustreznost plačnega položaja teh funkcionarjev nas opozarjajo tudi mednarodne institucije, slovenski sodniki in tožilci pa so med najslabše plačanimi v evropskem prostoru. Ustreznost oz. ustavnosti trenutnega plačnega položaja sodnikov trenutno presoja celo Ustavno sodišče. 

Situacija, ki ni od včeraj, temveč je posledica dolgoletnega materialnega in kadrovskega podhranjevanja pravosodja, pa že kaže negativne vplive na delovanje pravosodnega sistema. Vlada si zato intenzivno prizadeva za čimprejšnjo omilitev in hkrati dolgoročno sistemsko ureditev tega vprašanja.       

Vendar pa želimo na vladi predlog začasnih dodatkov, s katerimi bi v prvem koraku to situacijo vsaj delno omilili, ponovno preučiti v luči nekaterih odprtih pravnih vprašanj, na katera je opozorila Zakonodajnopravna služba DZ. Naš namen je zagotoviti, da bo pravna podlaga za nameravano začasno ureditev plačnega položaja sodnikov in tožilcev do sistemske reforme nedvomno pravno ustrezna in ustavnopravno skladna.