Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Matej Skočir na delovnem srečanju na Primorskem

Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir in državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darij Krajčič, sta se udeležila delovnega srečanja na Primorskem z namenom iskanja trajnostnih rešitev za namakanje kmetijskih zemljišč v Slovenski Istre.
Državni sekretar ministrstva za naravne vire in prostor Matej Skočir in državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darij Krajčič
1 / 2

Državna sekretarja sta si ogledala sta mehke jezove na Rižani, se srečala z lokalnimi kmeti, ki potrebujejo dodatne vodne količine za namakanje oziroma uporabljajo vodo za namakanje iz rižanskega vodovoda in se seznanila z možnostjo umeščanja novih manjših zajetij na tem območju.

Vodooskrba slovenske Istre in kraškega zaledja je ena od prioritet Ministrstva za naravne vire in prostor. Ministrstvo se zavzema za medresorsko sodelovanje, ki celostno predstavlja rešitve, ohranja naravne vode vire in čisto pitno vodo. Za izgradnjo namakalnih sistemov v projektnem obdobju 2022 – 2023 bodo namenjena sredstva Podnebnega sklada, ki je v upravljanju Ministrstva za podnebje, okolje in energijo, izpeljan bo projekt »Vzpostavitev in sanacija zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč«. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo sklicalo vladno medresorsko delovno skupino za pripravo dodatnih ukrepov za ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalcev slovenske Istre in kraškega zaledja, ki jo vodi državni sekretar Skočir, da predloge potrdi medresorsko.