Skoči do osrednje vsebine

Koalicijski vrh podprl izhodišča stanovanjske reforme

Koalicijski vrh je na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju razpravljal o stanovanjski reformi in podprl prizadevanja solidarnostnega ministrstva po vzpostavitvi sistema javne gradnje in zagotavljanja zadostnega števila neprofitnih najemnih stanovanj.

V Sloveniji smo bili v zadnjih desetletjih priča zapostavljanju področja stanovanjske politike in prepuščanju le-te nestanovitnosti komercialnega trga, stanovanjski fond je zato star, javna stanovanjska gradnja pa se ustavlja.  

Koalicija se je na srečanju strinjala, da bi do konca mandata vzpostavila dolgoročno vzdržen sistem, ki bo omogočal gradnjo 3000 javnih stanovanj na leto. Nosilec bo republiški stanovanjski sklad, iz proračuna pa se bo razvoju stanovanjskih politik namenilo po približno 100 milijonov evrov letno. Javna neprofitna stanovanja bodo lahko gradili javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, ki so organizirane kot podjetja in stanovanjske zadruge.

V predstavitvi stanovanjske problematike na koalicijskem vrhu, ki sta jo pripravila minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in državni sekretar za področje stanovanjske politike Klemen Ploštajner, je s svojim prispevkom podprl tudi finančni minister Klemen Boštjančič. Skupna vizija razvoja stanovanjske politike je namreč plod usklajevanja obeh resorjev, finančnega in solidarnostnega.  

Končni cilj aktualne vlade na stanovanjskem področju je zagotoviti javni stanovanjski sistem, ki bo omogočal kakovostno bivanje vsem državljankam in državljanom. »Dom je pravica in ne investicijsko blago,« je ob robu predstavitve poudaril minister Simon Maljevac. »Stanovanjska reforma pa ne pomeni zgolj in samo financiranje projektov, ki so v teku, ampak tudi vzpostavljanje sistema javne gradnje, ki bo stabilen in vzdržen, predvsem pa neodvisen od nepredvidljivih nihanj na finančnih in nepremičninskem trgu.«