Skoči do osrednje vsebine

V veljavo stopa novela Družinskega zakonika

Z današnjim dnem stopa v veljavo novela Družinskega zakonika, ki odpravlja neustavno zakonsko razlikovanje med istospolnimi in raznospolnimi pari pri možnosti sklepanja zakonske zveze in skupne posvojitve otroka.

»Enakopravna obravnava vseh, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali katerokoli drugo okoliščino, je ključni steber solidarne družbe, zato na Ministrstvu za solidarno prihodnost pozdravljamo trud aktivistk in aktivistov, odločitve poslank in poslancev, članic in članov Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter podporo državljank in državljanov, ki smo skupaj naredili ta nujen korak v solidarno prihodnost!« poudarja minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, prvi minister v zgodovini države, ki ne skriva svoje istospolne usmerjenosti. Maljevac je kot tudi sam kot predstavnik organizacij civilne družbe v zadnjem desetletju igral eno najbolj aktivnih vlog v povezovanju civilne družbe in politike ter v oblikovanju in sprejemanju danes uveljavljene zakonodaje.
 
Z uveljavitvijo novele se zaključuje desetletja dolg boj LGBT+ skupnosti za pravico do enakopravne obravnave. Slovenija se s tem pridružuje vrsti evropskih držav, ki so diskriminatorno obravnavo oseb na podlagi spolne usmerjenosti že odpravile.

Uporabne informacije v zvezi s preoblikovanjem partnerske zveze v zakonsko zvezo:

  1. Z uveljavitvijo novele začne teči šestmesečni rok, v katerem morajo partnerji oziroma partnerke v partnerski zvezi pred matičarjem na upravni enoti izjaviti, da želijo svojo zvezo preoblikovati v zakonsko. Če tega v predpisanem roku ne bodo storili, bo partnerska zveza prenehala!
  2. Partnerska zveza po izteku šestmesečnega roka NE preneha, če iz opravičenih razlogov (npr. koma ali drugo stanje, v katerem oseba ni zmožna izraziti volje) vsaj eden od partnerjev ne more podati izjave o preoblikovanju partnerske v zakonsko zvezo. Izjavo v tem primeru partnerja oziroma partnerki lahko podata še v roku dveh mesecev po prenehanju navedenih razlogov.
  3. Sklenjena zakonska zveza med osebama istega spola bo vpisana v matični register. Na voljo je več različic izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Izbirate lahko med obrazcem z navedbo spola (mož – mož oziroma žena – žena) ali brez opredelitve spola (podatki o zakoncih). Izdaja listine o sklenitvi zakonske zveze ter izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi je takse prosta.