Skoči do osrednje vsebine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024

Vlada Republike Slovenije je podala soglasje javnim in koncesioniranim visokošolskim zavodom k skupnemu razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2023/2024.

Za študijsko leto 2023/2024 bo na voljo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.643 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU), 992 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2157 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2023/2024 razpisuje 5 javnih visokošolskih zavodov: Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UP), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (VŠ GRM Novo mesto), ter 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici (UNG), Nova Univerza (NU), Univerza v Novem mestu (UNM), ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor (ECM), Arema – Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina (AREMA), Fakulteta za dizajn (FD), Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO), Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), Fakulteta za varstvo okolja (FVO), Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (FZSV), Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (FZV Celje), Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), Gea College – Fakulteta za podjetništvo (GEA College – FP), Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ), Visoka šola na Ptuju (VŠP) in Visoka šola za proizvodno inženirstvo v Celju (VŠPI).

Novosti

V letošnjem razpisu se je na Univerzi v Ljubljani univerzitetni študijski program Pravo na Pravni fakulteti spremenil iz univerzitetnega programa v enovit magistrski študijski program, ki traja pet let in ima 300 kreditnih točk.

Pri razpisu se poveča število ponujenih rednih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (mesta so skupna) na naslednjih treh študijskih programih:

  • pri Univerzi v Ljubljani Filozofski fakulteti na univerzitetnem študijskem programu Psihologija se spremeni število rednih vpisnih mest s sedanjih 60 na 90,
  • pri Univerzi v Ljubljani Zdravstveni fakulteti na visokošolskem strokovnem študijskem programu Radiološka tehnologija se spremeni število rednih vpisnih mest s sedanjih 40 na 60,
  • pri Univerzi v Mariboru Filozofski fakulteti na univerzitetnem študijskem programu Psihologija se spremeni število rednih vpisnih mest s sedanjih 35 na 50.

Razpis

Predvidoma 3. februarja 2023 bo na portalu eVs objavljen razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024

Zbirni pregled vpisnih mest za dodiplomski študij v študijskem letu 2023/2024

Za študijsko leto 2023/2024 bo na voljo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij. Vpisno mesto za dvopredmetne študijske programe je upoštevano kot 0,5. Koncesioniranim študijskim programom vlada daje soglasje samo k vpisnim mestom za redni študij. Zato pri UNG, NU, UNM in zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih ni podatka za izredni študij.

Visokošolski zavod Državljani Republike Slovenije in državljani članic EU Slovenci brez slovenskega državljanstva Tujci iz držav, ki niso članice EU
Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj
UL 8.159 819,5 8.979 360 58 418 742 98 840
UM 3.784 785 4.560 292 119 411 533 377 910
UP 1.219 320 1.539 57 14 71 211 35 246
FIŠ 120 40 160 12 10 22 12 9 21
VŠ GRM 60 60 120 20 20 40 10 10 20
UNG 220 220 13 13 37 37
NU 127 127 0 0 13 13
UNM 247 247 7 7 29 29
Zasebni samostojni visokošolski zavodi s koncesioniranimi študijskimi programi* 682 682 10 10 41 41
Skupaj 14.618 2.025 16.643 771 221 992 1.628 529 2.157