Skoči do osrednje vsebine

Sestal se je svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor, se je danes udeležil prvega srečanja Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja.

Svet je obvezno posvetovalno telo ministra, presoja politike, svetuje ministru in pripravlja pobude na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja. Sestavljen je iz 14 članov iz vseh področij varstva okolja: naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih, humanističnih in medicinskih ved. Je neodvisen in samostojen, delo pa je v celoti javno. Svet je bil ustanovljen na Ministrstvu za okolje in prostor, v nadaljevanju pa bo delovanje Sveta prevzelo novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) bo svetu prisostvovalo v primeru, da bodo obravnavane teme v pristojnosti MNVP.

Člani sveta so:

Tomaž Gorenc, Inštitut za zdravje in okolje
Nela Halilovič, Inštitut za politike prostora
Damjan Vinko, Slovensko odonatološko društvo
Lidija Živčič, Društvo za sonaravni razvoj Focus
Nataša Mikulin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Antonija Božič Cerar, Gospodarska zbornica Slovenije
Nika Pecevnik, Trgovinska zbornica Slovenije
Janez Pirc, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Hojka Kraigher, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
izr. prof. dr. Matjaž Uršič, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Andrej Gubina, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Aleksandar Šobot, Univerza v Novem Mestu
Valentina Brečko Grubar, Univerza na Primorskem
Zoran Novak, Univerza v Mariboru.