Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za 9. javni razpis za podukrep 4.2

12 upravičencem 9. Javnega razpisa so bile izdane odločbe o pravici do sredstev. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 1.036.000 evrov.

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu je bil objavljen 25. februarja 2022. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 21. marca 2022 do objave zaprtja javnega razpisa 5. oktober 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe majhnih kmetij (sklop A) znašala 200.000 evrov, za nosilce kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop B) 700.000 evrov, za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop c) pa 1.500.000 evrov.

Na Agencijo je za sklop A prispela 1 vloga zaprošena vrednost 24.243,46 evra, bil je odstop od vloge, za sklop B je prispelo 6 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 289.100,04 evra. Izdanih je bilo  5 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 237.304,04 evra, 1 zavrnilna odloča. Za sklop C je prispelo 5 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 1.079.128,53 evra. Izdane so bile 3 odločbe o pravici do sredstev v skupni višini 799.232,70 evra, 2 zavrnilni odločbi.