Skoči do osrednje vsebine

Od polnoči manjša podražitev cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

V naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri 31. januarja 2023, do vključno ponedeljka, 13. februarja 2023 bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja nekoliko višje in bodo znašale 1,355 evra za liter bencina, 1,529 evra za liter dizelskega goriva in 1,151 evra za liter kurilnega olja.

Nove cene že vključujejo danes sprejeto odločitev Vlade RS, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo (0,33000 eur/liter) in za kurilno olje (0,07875 eur/liter).

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,355 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 67,75 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,452 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 72,6 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa po novem stal 1,529 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 76,45 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,639 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 81,95 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 5,5 evra.

Za liter kurilnega olja bo  v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,151 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.151 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter kurilnega olja bilo potrebno odšteti okoli 1,221 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.221 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 70 evrov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.