Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje za romske svetnike in svetnice

V torek, 24. januarja 2023, je v Ljubljani, v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5), potekalo usposabljanje v podporo delu novoizvoljenih predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti.

V prvem delu dogodka je Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov in svetnik v mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota, udeležence seznanil s pravicami in dolžnostmi romskih svetnikov v občinskem svetu. Predstavil je tudi načine naslavljanja romske tematike na sejah občinskega sveta, kar bo svetnikom pomagalo, da bodo učinkovitejše izvajali svoje naloge ter tako lažje in bolj uspešno uveljavljali različne interese in pričakovanja svojih volivk in volivcev. V drugem delu dogodka je dr. Franci Žohar, sekretar na Ministrstvu za javno upravo, izvedel izčrpno predavanje z naslovom »Občinski svet in vloga romskega svetnika«. Predavatelj je udeležence seznanil s temeljno zakonodajo in občinskimi predpisi. Predstavil je organizacijsko strukturo občine ter naloge in pristojnosti občinskega sveta, občine in župana. Sledila je predstavitev predstavnice Varuha človekovih pravic, Jerneje Turin, ki je predstavila delo, naloge in pristojnosti njihove institucije ter udeležencem razdelila zloženke s koristnimi informacijami v romskih jezikih. V nadaljevanju je mag. Tjaša Herman iz Urada Vlade RS za narodnosti predstavnice in predstavnike romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti natančno informirala o postopku volitev v Svet romske skupnosti RS in njegovem konstituiranju.

Usposabljanja so se udeležili predstavniki in predstavnice romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti občin Cankova, Grosuplje, Lendava, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šentjernej in Krško.

Namen srečanja je bil tudi, da se izvoljene romske svetnice in svetniki med seboj spoznajo in povežejo. Na Uradu Vlade RS za narodnosti upamo, da bo to usposabljanje in vsa nadaljnja izobraževanja pozitivno vplivalo na uspešnost dela romskih svetnic in svetnikov v občinah, s tem pa tudi na izboljšanje pogojev življenja in polno vključenost romske skupnosti v lokalno skupnost.