Skoči do osrednje vsebine

Srečanje z nevladnimi organizacijami

Srečanje Uprave za jedrsko varnost in nevladnih organizacij je potekalo 27. januarja na sedežu Uprave. Udeležili sta se ga dve nevladni organizaciji, in sicer trije predstavniki Zveze ekoloških gibanj Slovenije - ZEG (Karel Lipič, dr. Leo Šešerko in Matjaž Valenčič) ter dva predstavnika društva Focus (Barbara Kvac in Matjaž Grmek).

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi navzočih so predstavniki nevladnih organizaciji naslovili vprašanja ter odprli razpravo o temah, ki jih ocenjujejo kot najpomembnejše. Tako je razprava tekla predvsem o podaljšanju obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK), javni objavi upravne odločbe o občasnem varnostnem pregledu NEK, o morebitni gradnji nove jedrske elektrarne, o hrvaških zavezah glede radioaktivnih odpadkov iz elektrarne, o statusu gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, o veljavnosti obratovalnega dovoljenja raziskovalnega reaktorja v Podgorici in o možnosti vračila izrabljenega goriva raziskovalnega reaktorja v Združene države Amerike ter o boljših možnostih sodelovanja nevladnih organizacij v strokovnih razpravah, ki zadevajo jedrsko varnost.

Srečanje smo zaključili s poudarkom, da je tako za Upravo za jedrsko varnost kot tudi za prisotne nevladne organizacije najpomembnejše zagotavljanje najvišje ravni jedrske varnosti in da si bomo s tem namenom prizadevali za nadaljnji konstruktiven, transparenten in odprt dialog.