Skoči do osrednje vsebine

Sprejet Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti

Državni zbor je potrdil Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti. Zakon bo izboljšal letalsko povezljivost Slovenije, in sicer z ohranjanjem obstoječih in s spodbujanjem vzpostavitve novih rednih letalskih prog v Slovenijo, ki so zaradi posledic pandemije virusa COVID-19 prenehale obratovati.

Slovenija bo pomoč dodelila letalskim prevoznikom za vzpostavitev novih letalskih prog ali pogostejše lete na obstoječih letalskih progah. Pomoč se bo dodelila v obliki subvencije, ki predstavlja do 50 odstotkov letališke pristojbine, ki jo mora prevoznik plačati letališču.

Prevoznik bo do pomoči upravičen le, če letalska proga ali nov razpored obstoječih letalskih prog, ki obsega pogostejše storitve, za katero želi prejeti pomoč, ni bila vzpostavljena niti načrtovana v obdobju 12 mesecev od objave javnega razpisa. Pomoč bo dodeljena za proge, ki sicer ob odsotnosti državne pomoči ne bi bile vzpostavljene, kar pomeni, da bodo nove letalske proge lahko začele obratovati šele po vložitvi vloge za dodelitev pomoči.

Vlada ocenjuje okoli 5,6 milijona evrov potrebnih sredstev na leto oziroma 16,8 milijona evrov v treh letih.

Zakon bo omogočil, da se že za letošnjo poletno sezono zagotovijo letalske proge na destinacije, ki so pomembne za Slovenijo tako z vidika turizma, gospodarstva kot tudi povezljivosti države s svetom. Za Slovenijo je namreč izrednega gospodarskega pomena, da obdrži ter vzpostavi redne letalske proge do najpomembnejših evropskih središč in do strateških tujih trgov. Te bodo določene v programu, ki ga sprejme minister, pristojen za zračni promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo. V programu bodo določena tudi natančnejša merila, odstotek financiranja za posamezno letalsko progo in upravičene letalske proge. Po sprejetju programa bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo še javni razpis.