Skoči do osrednje vsebine

Neformalno zasedanje pravosodnih ministrov EU

Državni sekretar dr. Igor Šoltes se je v Stockholmu udeležil neformalnega zasedanja pravosodnih ministrov, ki je bilo namenjeno razpravi o krepitvi sodelovanja v pravosodju pri pregonu organizirane kriminalitete ter razpravi o pregonu najhujših mednarodnih kaznivih dejanj.

Skupinska fotografija ministrov za pravosodje

Skupinska fotografija ministrov za pravosodje | Avtor Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Čezmejna organizirana kriminaliteta predstavlja resno grožnjo državljanom, institucijam in podjetjem, gospodarstvu, celotni EU. Tovrstna oblika kriminalitete je pogosto dobro organizirana, tehnološko napredna in donosna, zato je učinkovito pravosodno sodelovanje ključno v boju proti organiziranemu kriminalu, zlasti na področju trgovine z ljudmi, pranja denarja in trgovine s prepovedanimi drogami.

Pravosodni ministri so izmenjali mnenja o vlogi Eurojusta pri koordinaciji preiskav in pregona v državah članicah, pri čemer se je državni sekretar dr. Šoltes zavzel za okrepitev vloge Eurojusta pri prenosu kazenskih postopkov kot tudi nasploh pri koordinaciji čezmejnih predkazenskih in kazenskih postopkov. Ob tem bi bilo smiselno glede na vse večji obseg in zapletenost čezmejnih postopov razmisliti tudi o prenovi te ključne agencije v smeri izboljšanja njene učinkovitosti, da bi jo bilo mogoče še hitreje in dosledno vključiti v nacionalne in transnacionalne postopke.

Sledila je razprava o pregonu mednarodnih zločinov v Ukrajini, v okviru katere je preko videopovezave sodeloval tudi ukrajinski pravosodni minister Denis Malyuska. Državni sekretar dr. Šoltes je ob tej priložnosti poudaril pomen pogajanj za oblikovanje nove Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev. Diplomatska konferenca za sprejem omenjene konvencije bo potekala v drugi polovici meseca maja 2023 v Ljubljani. Dodal, da bo pri preiskavi in pregonu tovrstnih kaznivih dejanj pomembna tudi koordinacijska vloga Eurojusta.

Ob robu neformalnega zasedanja se je državni sekretar dr. Šoltes sestal tudi z nemško kolegico dr. Angeliko Schlunck, s katero sta posebno pozornost namenila digitalizaciji pravosodja. Strinjala sta se, da je digitalizacija izjemnega pomena za sodišča in druge deležnike ter uporabnike v pravosodju. Obstajajo pa izzivi pri izvajanju teh orodij v praksi, ki bi jih bilo dobro nasloviti z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med državami članicami.