Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Irena Šinko v Pomurju predstavila novosti skupne kmetijske politike

Ministrica Irena Šinko se je v Murski Soboti udeležila uvodnega dela 1. konference na temo skupne kmetijske politike 2023-2027, ki poteka v okviru projekta Zdravje v naših rokah. Ključne teme konference so bile: izzivi prehranske varnosti in lokalna hrana ter digitalizacija v pridelavi in prehrani.

Na konferenci sta sodelovala tudi namestnik generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo Igor Ahačevčič ter predstavnik Direktorata za hrano in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Ministrica Šinko na konferenci o novi skupni kmetijski politiki

Ministrica Šinko na konferenci o novi skupni kmetijski politiki | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 2

Eden prvih ciljev razvoja kmetijske politike v prihodnje je stabilna pridelava varne, kakovostne, raznolike in cenovno dostopne hrane, zagotavljanje prehranske varnosti in čim višje stopnje samooskrbe. Ministrica Irena Šinko se je v uvodnem nagovoru zahvalila organizatorjem za izvedbo tako pomembne konference ter poudarila: »Prehod na trajnostno prehrano vidimo kot skupen in dolgoročen cilj, glede katerega potrebujemo v družbi konsenz in predvsem skrbno preučitev vseh vidikov tega prehoda. Za zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji je v prihodnje treba okrepiti promocijo lokalne hrane, ki temelji na tem, da je lokalna hrana boljša, sezonska in cenovno dostopna, hkrati pa bistveno prispeva k okoljskim ciljem.« Ob tem je dodala, da se morajo deležniki in potrošniki povezati in zavedati, da z nakupom lokalne hrane pomagajo številnim slovenskim družinam, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ter slovenski živilski industriji.

V okviru konference so bile organizirane tudi okrogle mize in predstavitve na temo novega strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP), kjer so sodelovali tudi predstavniki MKGP. Udeležencem je tako namestnik generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo Igor Ahačevčič predstavil novosti, ki jih prinaša SN SKP, predstavnik Direktorata za hrano in ribištvo Martin Gosenca je sodeloval na okrogli mizi »Samooskrba s kvalitetno hrano: Breme odgovornosti na kmetu ali kupcu.«, predstavniki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) pa so sodelovali pri predstavitvi dobrih primerov črpanja sredstev Skupne kmetijske politike. 

V nadaljevanju obiska se je ministrica v Spodnjih Ivanjcih udeležila tudi občnega zbora Rejskega društva za lisasto pasmo. Članom društva je predstavila novosti SN SKP ter jih pozvala h koriščenju ukrepov za izboljšanje dobrobiti živali: »V strateškem načrtu so na voljo sredstva za rekonstrukcijo in obnovo hlevov, kar pripelje do izboljšanja dobrobiti živali. Smiselno je, da tisti ki želite izvesti te ukrepe, to izkoristite.« Dodala je, da je v prihodnje pomembno povezovanje med kmeti, kar bi izboljšalo njihovo pogajalsko moč v odnosu do živilske industrije in posledično pripeljalo do boljšega dohodkovnega položaja kmetov. Ministrici so člani društva predstavili tudi aktualne izzive.